Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Kungälv

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står allas lika värde, frihet, jämlikhet och allas plikt och rätt. Vi har lokalt valprogram för hela Kungälv ex. Öppna fritidsgårdar och fria resor för unga. Knäck kriminella gäng och klaner. Bygg Kungälv tryggt, grönt, trivsamt och modernt. Bättre vård och skola, bättre arbetsvillkor/arbetsmiljö och fler anställda. Inför barnomsorg dygnet runt.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi sätter välfärden först - nej till lokala skattesänkningar

En stark välfärd ger trygghet och jämlikhet. Välfärden ska ge en lika bra skola åt alla barn oavsett föräldrarnas bakgrund, ekonomi eller bostadsort. Sjukvård ska ges efter behov – inte efter plånbok. Kungälv växer, då behövs en bra ekonomi för att investera i en bättre välfärd, arbetsmiljö, skola och omsorg. Därför säger vi nej till lokala skattesänkningar och därmed nedskärningar.

Nolltolerans mot brott, gäng och narkotika

Vi ska bygga ett tryggt och trivsamt Kungälv där ingen tvekar att gå ut på kvällen i sin stad. Samhället skall vara starkare än de kriminella. Kampen mot brotten och brottens orsaker är kompromisslös. Arbetet börjar med bra skolor. Knäck klanerna med familjer - fokusera på barnen och upprätta en samkörd plan med bostadsbolag, polis, skatteverk, socialtjänst, försäkringskassa och skolan.

Öppna fritidsgårdar och fri kollektivtrafik för unga

Det ska vara kul att vara ung och växa upp i Kungälv. Vi saknar bra kvarters- eller fritidsgårdar i Kärna, Diseröd och Marstrand. De som finns ska vara tillgängliga, öppna, relevanta och intressanta. Unga ska kunna ta resa fritt, besöka Kungälvs nya arena, kunna pröva en idrott kostnadsfritt eller få en chans att starta företag eller hänga med på ett sommarläger vid havet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej. Men ibland finns olika uppfattningar inom Socialdemokratin, det är bra och driver oss, Kungälv och Sverige framåt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Du väljer själv. Vill du ha en rättvis, trygg, ekologisk och socialt hållbar utveckling, bra elevhälsa, NPF-säkrade skolor, Idrottsarena Kungälv , bostäder för alla plånböcker, bra arbetsmiljö, bättre vård och äldreomsorg för alla eller vill du ha skattesänkningar, nedskärningar och ett Kungälv där människor ställs mot varandra?

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samarbeta med alla för mer Socialdemokrati- men inte rasistiska partier.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Kungälv

Kommunen ska arbeta för att bromsa inflyttningen till Kungälv

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi välkomnar att Kungälv förändras till modern stad, men takten ska vara lagom. Vi vill ha mer gröna lungor, lek/mötesplatser och fruktträd i staden. Inflyttningen får aldrig vara snabbare än att ekonomi, skola, omsorg, idrott, bussar hänger med. Den borgligt styrda regionen måste bytas ut eller ta ansvar med Trafikverket för såväl vägar, cykelbanor som kollektivtrafik, inte minst på landet.

Kommunen ska säga ja till mer havsbaserad vindkraft utanför Kungälvs kust

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vårt mål är att Kungälv liksom Sverige skall vara fossilfritt 2030. Hellre vindkraft långt ute i havet där ingen bor än ett kärnkraftverk i Kungälv. Vår förmåga att producera en hållbar energi är avgörande för vårt klimatavtryck. Även industrin och jobben behöver mer fossilfri el snabbt.

Kungälvs kommun ska vara med och finansiera höghastighetsjärnvägen Skagerrakbanan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi gillar framtiden och höghastighetståg. MEN just denna höghastighetsbanan ska vara privat självfinansierad alternativt med statlig garantidel. Kommunerna är bara med i början med arbetstid och mindre del planeringspengar.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla ska kunna leva på sin lön, har rätt till heltidsjobb med en god arbetsmiljö som ger dig förutsättningar att arbeta ett helt arbetsliv. Så är det inte idag. Resurserna ska först gå till fler arbetskamrater, trygga anställningar, hållbara arbetstider och en robust välfärd där medarbetare ges tid att andas. Du dessutom ha fria arbetskläder och skor både ute och inne om jobbet kräver det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tycker att partierna ska sköta sitt jobb, lyssna på folk och klara av att samarbeta för Kungälvs bästa. Folkomröstningar kan vara bra vid mycket svåra frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det ska vara tryggt att bli lite äldre i Kungälv. Språket är viktigt för tryggheten. Därför ska det finnas språktest vid nyanställning och språklyft utifrån redan anställdas behov.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla skolor skall behandla alla barn lika. Friskolor ska inte ha några gräddfiler att välja vilka barn som ska få gå där då de finansieras med allmänna medel.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Den mark kommunen äger kan användas för att påverka hyran vid en försäljning. Bostaden är en social rättighet och vi vill bygga bostäder för alla plånböcker. Vi vill bygga billiga lägenheter för ungdomar genom ex tävlingar om vem som kan bygga till lägst hyra på kommunal mark.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen, vård, skola och omsorg ska ges efter behov. Vinstjakten hör inte hemma i svensk välfärd. ● Nej till privatisering och utförsäljning av vård, skola och omsorg i Kungälv ● Vi vill bekämpa välfärdsfusk och arbetslivskriminalitet ● Vi vill driva kommunens planerade vård och omsorgsplatser i egen regi

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ja till samarbete för fler laddstolpar. Socialdemokraterna vill införa smarta klimatpaket för vanliga familjer i Kungälv. Alla vill se över sina kostnader och sin hållbarhet. Elförsörjning, fjärrvärmeförsörjning, solcellsutbyggnad, laddinfrastruktur och energieffektivisering är områden där vi ska göra mer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Självklart ska alla kommuner ska ta emot det antal Sveriges riksdag beslutat utifrån FN:s flyktingkvot. Men staten borde ta större hänsyn i fördelningen till respektive kommuns bostadssituation, i Kungälv står ca 20 000 i kö för en hyresrätt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Svensk skola ska prioritera barnens kunskaper, inte ägarnas vinster. Vinsförbudsfrågan får hanteras i riksdagen. I Kungälv planerar vi enbart för kommunal skolverksamhet. Vi går bl.a. till val på en bättre elevhälsa, mer stödpersonal och specialpedagoger i både förskola och skola och NPF säkra alla kommunala förskolor/skolor.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna har fått igenom en kulturgaranti för alla barn i grundskolan, nu vill vi gå vidare och korta köerna till kulturskolan. I utvecklingen av stadskärnan ska kulturen vara med för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum där fler funktioner, ex stadsmuseum kan ingå.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig En stark välfärd ger trygghet och jämlikhet. Kungälv växer, då behövs en bra ekonomi för att investera i en bättre välfärd, skola, omsorg, fritid, trygghet och arbetsmiljö för anställda. Vi säger blankt nej till lokala skattesänkningar och därmed nedskärningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Kungälvs val:

 • Dela ut gratis busskort till ungdomar
 • Skapa fler ungdomsaktiviteter i de mindre tätorterna
 • Utöka det förebyggande arbetet mot kriminella nätverk