Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Kramfors

Varför ska väljarna rösta på er?

TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER VÄLFÄRDEN En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet Det ska vara ordning och reda i skolan, sjukvården äldreomsorgen. Medarbetarna ska ha bra arbetsvillkor och svenska folket ska kunna styra den välfärd som de är med och betalar för med sina skattepengar .BEKÄMPA KRIMINALITETEN OCH BRYT SEGREGATIONEN LEDA KLIMATOMSTÄLLNINGEN OCH SKAPA JOBB

Våra viktigaste lokala förslag

Välfärden

• ge alla elever förutsättningar att klara skolan • satsa på lärares kompetens och att både lärare och elever ska ha en bra arbetsmiljö med lugn och studiero. • bygga tryggt och tillgängligt boende för äldre. • genom kvalitetshöjning på den egna verksamheten hålla kommersiella intressen borta från skola, vård och omsorg • . Minska kostnaderna för administration i den kommunala förvaltningen

Tillväxt

• att Kramfors ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 genom att utveckla samarbetet med näringslivet och satsning på digital transformation i den kommunala organisationen. • möjliggöra bostadsbyggande i hela kommunen • ge förutsättningar för nya företag att etablera sig i vår kommun. • stötta kulturella kreativa näringar och vara med och främja hållbar besöksnäring året runt

Trygg i Kramfors!

Vi Socialdemokrater i Kramfors vill fortsätta minska klyftorna, öka inkluderingen, bekämpa brottsligheten och stärka sammanhållningen i kommunen. Social inkludering krävs för att få integrationen att fungera. Vi ska ge barn och unga en bra start i livet och det ska finnas en attraktiv skola för alla. Våra barn och unga ska växa upp fritt från kränkningar och våld. Våra äldre har en hög prioritet

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett stabilt socialdemokratiskt majoritetsstyre

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Kramfors

Inga skolor ska läggas ned i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska öppna en ungdomsgård i Kramfors

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Finns med i budgeten som tas nu.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om det skulle vara genomförbart ekonomiskt men det skulle behövas väldigt mycket mer personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är viktigt och det behövs insatser

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi som kommun ska bidra till viss del

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det nya systemet för mottagning är mer rättvist

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga privata

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Kramforss val:

 • Byta ut kommunens fordonspark till fossilfria fordon
 • Förstärka resurserna till elevhälsan i kommunens skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter