Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Klippan

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna står för allas lika värde. Att vi bidrar efter förmåga och får efter behov.

Våra viktigaste lokala förslag

Ökad kvalité inom äldreomsorgen

Vi har satsat på att bygga ut Åbyhem som ger 55 nya vård- och omsorgsplatser. Vi behöver nu satsa på att öka kvalitén inom Hemtjänsten. - Mer tid för våra medarbetare hos våra äldre. - En bättre kontinuitet så våra äldre inom hemtjänsten träffar färre olika ansikten.

Trygghet i skolan

Alla ska känna sig trygga i skolan, arbete mot mobbing är av största vikt. En viktig del i arbetet är skolornas värdegrundsarbete. En satsning på elevhälsan är viktigt för att motverka den ökande psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. All personal skall arbeta en för alla, alla för en för att i alla sammanhang bekämpa mobbing.

Fullmåttshallar i Klippan och Östra Ljungby med läktarkapacitet

Vi satsar stort på Kultur- och Fritidsområdet i kommunen. Föreningshuset Sågen med ett 40-tal föreningar är en unik satsning. Vi har satsat på och fortsätter satsa på friluftsbaden i Östra Ljungby och Ljungbyhed samt Klippans Badhus. Vi vill bygga ut antalet idrottshallar: - Bygga ut Idrottshallen i Klippan till en fullmåttshall. - Bygga en fullmåttshall i Östra Ljungby.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inta vad vi kan komma på.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett S-lett styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Klippan

Klippan ska bli en klimatneutral kommun till 2030

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver bli bättre på att se på miljöaspekterna när vi investerar i nya byggnader, det borde vara en självklarhet med solpaneler på alla tak.

Antalet ledamöter i fullmäktige ska minska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har beslutat att fullmäktige ska minska från 41 till 35 ledamöter efter valet.

Kameraövervakningen i kommunen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Där det finns behov, t ex brottutsatta skolor, kan kameraövervakning bidra till ökad trygghet och mindre skadegörelse.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I flera fall kan en privat entreprenör utveckla verksamheten vilket kommunen inte kan. T ex matserveringen på Senioren som tas över av en privat näringsidkare efter sommaren. I övrigt kan jag inte se några andra fall där kommunen bedriver verksamhet som konkurerar med näringslivet.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver lyssna på proffesionen i den här frågan, det viktiga är att barnen får en näringsrik och bra måltid.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Man skulle kunna testa att genomföra detta i begränsad skala och se effekterna. Men det kan vara bättre att arbeta med att förbättra arbetsmiljön. Det är nog också problem för kommunen att klara en sådan här reform utan särskilt statligt stöd.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Jag ser inget behov av språktest. Men att kunna kommunicera på svenska är ett grundkrav för att bli anställd. I en anställningsintervju så ser man om den nyanställdes svenska är tillräckligt bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt kommunala bostadsbolag bygger så ekonomiskt det går och efter behov.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har ett privat äldreboende just nu som fungerar väl. Vi ser inget behov av att utöka de privata inslagen.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I grunden är det inte ett kommunalt ansvar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska ta vår del av ansvaret och göra det bästa av det.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inga större inslag av privata alternativ just nu. De som finns är välfungerande mindre enheter.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En kommun behöver satsa på mer än omsorg och skola. Kultur och fritid har en naturlig plats i kommunens verksamhet.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ser just nu inga behov av att höja skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Klippans val:

 • Utöka elevhälsans resurser

Så svarar S: Det är viktigt att öka tryggheten i skolan. Ett förslag i budget 2023 är att ge elever möjlighet att prova på olika idrotter på skoltid för att på så sätt få in fler i föreningslivet. Fysisk aktivitet är viktigt för skolresultat och psykiska måendet.