Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Katrineholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har kraften att både se och hitta lösningar på de utmaningar Katrineholm står inför. Vi vill att Katrineholm ska fortsätta att växa och fortsätter med att bygga bostäder och bereda mark för företag att etablera sig här för fler arbetstillfällen. Vi har byggt 2 nya skolor, ett nytt äldreboende och skapat fler förutsättningar för en aktiv fritid. I Katrineholm ska man känna sig trygg.

Våra viktigaste lokala förslag

Stärka och utveckla välfärden

Ordning och reda i skolan och öka måluppfyllelsen bland eleverna Säkerställa en hög kvalité inom vård och omsorg Katrineholm ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Vi vill öka tryggheten och minska utanförskapet för en bättre folkhälsa

Starta en ny familjecentral, behålla trygghetsvärdar och vidareutveckla samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. Stödja kultur, idrott och fritidsaktiviteter för bättre social gemenskap, ökad trygghet och bättre hälsa

Vi vill skapa fler jobb genom kompetenshöjande insatser och samverkan

Utveckla samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildning Bereda mark för fler företag Aktivt försörjningsstöd

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi söker i första hand väljarnas stöd för att få egen majoritet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Katrineholm

Guldhuset som planeras vid Stortorget ska byggas på någon annan plats

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett hus vars utformning och färg ännu inte är bestämt planeras att byggas för en inramning av torget. Möjlighet till aktiviteter och samvaro bidrar till ett mer levande centrum och torg

Kommunen ska ställa krav på motprestation för den som beviljas försörjningsstöd

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi arbetar aktivt med att ställa krav på de som beviljas försörjningsstöd att de ska delta i utbildning och/eller arbete

En fritidsgård ska öppna i Valla igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Beslut är redan fattat i årets budget

Rosenholms reningsverk ska rustas för att bättre kunna ta hand om läkemedelsrester

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En av flera viktiga miljöfrågor

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vårt fokus är att erbjuda heltidstjänster och en bra arbetsmiljö Kompetensförsörjningen är avgörande för hög kvalité

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig De har vi redan infört i Katrineholm Gäller även förskola och skola

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Behov av billiga bostäder finns och därför välkomnar vi tillbaka det statliga investeringsstödet för nybyggnation

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, men vi bereder mark för bättre infrastruktur i hela kommunen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi har varit solidariska under många år när andra kommuner inte tagit ansvar Vi tar vår andel av anvisade personer

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi jobbar med klimatsmart och svensk mat, säsongsanpassad som lagas från grunden

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har en bra balans

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi prioriterar kultur och offentlig konst och ska fortsätta med det

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Katrineholms val:

 • Anlägga en våtmark vid Djulö
 • Förbättra kommunens service gentemot företag
 • Prioritera extra läsning och läsförståelse i kommunens skolor