Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Karlskrona

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill att Karlskrona utvecklas. Alla som kan ska jobba. Vartenda barn ska lyckas i skolan och kunna nå sina drömmar. Vi ska ha en trygg välfärd som går att lita på. Karlskrona stärks när alla är med och bidrar. I vårt samhälle tar vi hand om varandra. Vi vill se ett starkt Karlskrona där vi möter utmaningar tillsammans, inte var och en för sig. Det är viktigare än att sänka skatten.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi ska återta den demokratiska kontrollen av välfärden.

Ordning och reda i välfärden är en förutsättning för ett samhälle som håller ihop. Våra gemensamma resurser ska gå till vården, skolan och omsorgen, inte till vinster i riskkapitalbolag.

Ökad trygghet för vanligt folk.

Fler jobb och tryggare anställningar. En stark välfärd som finns där för människor när vi behöver den. Ökad trygghet i våra bostadsområden och i det offentliga rummet.

Minska segregationen för ett mer jämlikt Karlskrona

För att bygga ett starkt Karlskrona som håller ihop kärvs det att vi minskar klyftorna i samhället. En skola som ger alla barn verktygen att lyckas uppnå målen, jobb med en lön som går att leva på, fler bostäder som alla har möjlighet att bo i och bättre förutsättningar med samhällsservice även utanför tätorterna. Hela kommunen ska leva.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi driver samma valfrågor nationellt som lokalt: Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden, vända på varje sten för att bryta segregationen och skapa fler jobb genom den gröna omställningen. Dessutom vill lokalt se ökad trygghet för vanligt folk och ett jämställt samhälle.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är redo att fortsätta ta ansvar för hela Karlskronas utveckling. För oss är det självklart att samarbeta med andra politiska partier som, liksom vi, vill se ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi tror att breda samarbeten är nyckeln till framgång och vill gärna skapa ett majoritetsstyre efter valet 2022.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Karlskrona

Kommunen ska verka för vindkraftsparker i havet söder om Karlskrona

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver alla bidra till den gröna omställningen i samhället. Vindkraft är en bra energikälla och leder till fler och nya jobb i vår kommun.

Kommunen ska bygga ett nytt kulturhus vid Stortorget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Kulturen är viktig för vår kommuns utveckling. Med ett nytt kulturhus på stortorget skapas en ny mötesplats där människor träffas, tar del av kulturella upplevelser och torget får ett nytt lyft med en spännande arkitektur.

Bengtsaleden mellan Verkö och E22:an ska byggas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi kommer inte att driva frågan om att Bengtsaleden ska byggas.

Kameraövervakning ska införas på brottsutsatta platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte fel med kameraövervakning om det är nödvändigt, men vi ser hellre att vi satser mer på förebyggande insatser så att brotten aldrig behöver ske.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det viktigaste är inte om det är kött eller ej på tallriken. Det viktigaste är att skolan serverar god och näringsrik mat så att alla elever kan äta sig mätta och prestera sitt bästa i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra kommunala bolag är bra för kommunens utveckling. Vi ser ingen vinst i att dessa ska avvecklas.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår personal arbetsmiljö är högt prioriterat för oss. Vi vill att alla ska ha rätt till en heltidsanställning och ser hellre att arbetsmiljön blir bättre så att fler personer orkar att jobba heltid.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är inte emot folkomröstningar i sig men ser inte att det finns någon politisk fråga i vår kommun just nu som är så pass stor att det skulle krävas en folkomröstning för att avgöra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt kommunala bostadsbolag Karlskronahem har i uppdrag att bygga fler hyresrätter, vilket vi är positiva till. Vi ser gärna att det byggs fler hyresrätter i hela vår kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har idag privata aktörer som driver hemtjänst i vår kommun. Vi har inget intresse av att dessa företag ska lägga ner sin verksamhet men ser inte någon poäng att privatisera mer.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver bli fler personer som bor och verkar i Karlskrona kommun. Vi har tidigare och kommer även fortsättningsvis att ta emot flyktingar. Vi tycker det är bra att alla kommuner hjälps åt att ta emot flyktingar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: En stor del av Karlskronas barn och ungdomar går idag i friskolor. Vi är inte emot friskolor. Vi är emot att friskolor ska kunna plocka ut obegränsat med vinst ur sina företag. Vinsten i skolan ska vara elevernas resultat, inte pengar till aktieägarna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill gärna satsa mer pengar på kultur och fritidsaktiviteter i vår kommun. Kulturen är viktig för att kommunen ska utvecklas och bli en mer attraktiv plats att bo och leva i.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: För oss är det självklart att en stark välfärd är viktigare än skattesänkningar. Vi ska inte betala mer skatt än vad som behövs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Karlskronas val:

 • Avsätta mera pengar till elevhälsan
 • Bygga en ny kulturskola i kvarteret Lindblad
 • Förbättra samhällsservicen utanför tätorterna