Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Jönköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror på ett Jönköping som kan bättre. Vi vill sätta välfärden först, så våra barn och äldre får den allra bästa möjligheten i livet. Vi behöver också se till att fortsätta bygga ett samhälle som tar hänsyn till miljö och klimat.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldrelöftet

Att bli äldre ska vara en framtid att se framemot. Det innebär att äldre ska kunna ha en aktiv och rik ålderdom. Vårt förslag innebär att vi vill införa ett aktivitetskort för äldre, utveckla seniorkontakter för att bryta ensamhet och tillskapa ett äldrecenter för att få social kontakt och kunna träffa olika professioner för att finnas tillgänglig för alla äldre i vår kommun.

Ungdomslöftet

Barn och unga ska få bästa tänkbara uppväxt i Jönköpings kommun. Vi ska se till att ha en jämlik skola där fler möts av utbildad personal, vi erbjuder läxläsning på alla våra skolor och elevhälsan byggs ut för att skapa en bättre psykisk hälsa. Fler barn och unga ska kunna ta del av kultur och rörelse både under skoltid och på fritiden. Det är så vi ger alla en positiv start på livet!

Samhällsbyggnadslöftet

Alla ska ha tillgång till en bra bostad. Vi måste fortsätta bygga lägenheter, radhus och villor till rimliga priser i hela kommunen. Det ska vara nära till grönska och vatten, därför vill vi värna grönområden både vid nybyggnation och i befintlig bebyggelse. Vi vill också jobba fram en ny trafikstrategi för att kunna resa i och till kommunen på ett hållbart, smidigt och tryggt sätt.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som enskilt parti, men ser att partiet har fungerat väl i den styrande koalitionen. Vi vill se en förnyelseinriktad politik som fokuserar på att minska klyftor och bryta segregationen och är villiga att samarbeta med andra för att få genomföra det.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna vill vi inte samarbeta med.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Jönköping

Bostäder och kommunal service ska finnas i hela kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Odlingsbar åkermark ska skyddas från all form av bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska vara utgångspunkten, men för mycket viktig verksamhet för kommunen ska mark kunna tas till anspråk mot annan kompensationsmark.

Framkomligheten med bil i tätorten ska förbättras och farthinder tas bort

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla trafikslag är viktiga, men trafiksäkerheten är avgörande och då krävs lägre hastigheter.

Kommunen ska verka för att den planerade gruvan i Norra Kärr stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill att Vättern blir nationellt riksintresse och att Vätterns vatten fortsättningsvis tryggas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vegetarisk mat är viktigt och skolan ska erbjuda detta, men vi ser inte att ett krav behöver införas utan skolmåltiden har möjlighet att göra detta ändå.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill jobba för att se över heltidsmåttet inom äldreomsorgen. Det är dock något som ska ske i förhandling mellan arbetsmarknadensparter.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, men det ska också erbjudas språkutbildning för att kunna möjliggöra anställning.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig De kommunala bostadsbolagen har en viktig uppgift att pressa ner priserna på hyror, så att alla har råd att bo.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har redan under nuvarande mandatperiod varit med och gett uppdrag till Jönköpings energi att jobba med detta och vill fortsätta med detta kommande år.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi har en kommunal skola i nationell toppklass och på gymnasiet söker över 9 av 10 elever sig till kommunal skola. Det ska vi se till att hela skolväsendet jobbar för.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur berikar och levandegör oss själva. Därför är ökat stöd till kulturlivet viktigt.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi står inför stora investeringar i båda infrastruktur och offentliga lokaler. VI prioriterar också välfärden före skattesänkningar.

Vilka insatser ska Jönköpings kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Jönköpings val:

 • Rusta upp allmännyttans lägenheter
 • Öppna servicekontor som hjälper invånarna i vardagen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Jönköpings val:

 • Skapa praktikplatser så att fler kommer i arbete
 • Säkra likvärdiga skolor i alla kommundelar
 • Öppna ett äldrecenter där olika komptenser finns samlade