Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Jokkmokk

Varför ska väljarna rösta på er?

Enda partiet i kommunen som har en politik för alla kommunmedborgare och alla verksamhetsområden

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomsorg

Noggrant analysera lagens krav och göra ett omtag i dom befintliga förslagen. Ett mindre ägo på tre orter är folkets vilja istället för ett stort äbo i centralorten. Är detta genomförbart till mindre kostnad än det liggande förslaget att centralisera äbo?

Större skatteunderlag

Social omsorg och kvalitet kostar pengar och då behövs fler invånare som skattar i vår kommun. Vilka muskler har kommunen för att hjälpa samfundet att locka hit fler människor? Vilka möjligheter till försörjning finns som kan sjösättas ganska omgående och vilka ligger i pipen för att på sikt kunna fylla samma syfte?

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Att ta del av statliga vinster genererade i vår kommun

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Egen majoritet är ju den blöta drömmen

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Lokalt har vi problem med MP, men beslutet är deras

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Jokkmokk

Kommunen ska verka för att gruvetableringen i Kallak stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Beslutet är inte kommunalt, utan statligt. Kommunen får förhålla sig till det statliga ställningstagandet.

Dagbarnvårdare ska finnas som ett alternativ i barnomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Har svårt att identifiera vilka företag detta skulle gälla.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Varför annonsera att detta är en köttfärs dag? Det finns väl många svenska rätter som är köttfria om vill, eller

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En ekonomisk fråga som för Jokkmokk är totalt orealistisk då socialnämnden tuggar i sig allt mer av kommunens skattkista som det är idag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Mycket Viktigt att personalen kan kommunicera med sina brukare

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Svårt att se att varför profitörer på gemensamma skattepengar skall vara fredade från ansvar sett till totalen

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är en omöjlighet för Jokkmokks kommun. Vi prioriterar annat just nu när det verkar finnas bostäder lediga för stunden

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Endast i undantagsfall skall detta tillåtas. Historien ger skrämmande bevis på att profitörer i denna bransch inte är ett tillskott

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hur kan detta bli en kommunal kärnverksamhet?

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver alla människor vi kan få men vi behöver men initialt är detta ett statligt ansvar som måste lösas ekonomiskt. Kan aldrig vara en ekonomiskt hårt drabbad kommun att ta kostnaden för statens ansvar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Varje privat aktör som tillkommer i en fattig kommun urholkar ekonomin för den kommunala verksamheten

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Enligt statistik ligger vi Sverigetoppen i den mätningen sett till satsad kr/invånare

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ett i dag högt kommunalt skattetryck, kan inte lösas med att höja ytterligare. Det måste till en omställning både i verksamhetsansvar och finansiering. Staten gör allt för att göra sina affärer kommunala, detta måste få ett slut

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Jokkmokks val:

 • Införa avgiftsfri förskola från två års ålder
 • Välja närproducerad mat i kommunens skolor och äldreboenden