Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hylte

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Hylte har varit den ledande politiska kraften i kommunen sedan 2015. Tillsammans med samverkande partier har vi tagit oss genom kriser och utvecklat kommunen samtidigt som vi stärkt ekonomin. Men Hylte kan ännu bättre. Nu går vi till val med en stark drivkraft att fortsätta utveckla Hylte kommun

Våra viktigaste lokala förslag

Ökat bostadsbyggande

Ska kommun växa och utvecklas är ett ökat bostadsbyggande en grundförutsättning.

Fler arbetstillfällen

Ska ska kommunen växa behöver fler arbetstillfällen skapas.

Skola och utbildning

Stärka kvaliteten och likvärdigheten inom våra ansvarsområden, förskola till vuxenutbildning

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi står för en restriktiv linje angående utbyggnaden av vindkraft. Vi måste värna våra boendemiljöer för tillväxt och inflyttning

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett socialdemokratiskt styre tillsammans med partier som har samma syn på utveckling som oss.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hylte

En ny skola ska byggas i Rydöbruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Under förutsättning att befolkningsutvecklingen och antal barn i skolan ökar kommer vi att behöver satsa på skolan.

Kommunen ska arbeta för tåg mellan Halmstad och Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att kraftigt minska restiden från dagens 1:05 med buss till ca 45 min med tåg kommer kommunens förutsättningar stärkas.

Forum Hylte ska byggas om till kulturhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Steg för steg ska Forum bli kommunens kulturella nav.

En ny idrottshall ska byggas i Hyltebruk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs fler idrottshallar i Hylte kommun

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi upplever redan idag en brist på personal inom äldreomsorgen, det är orealistiskt att tro att 6 timmars arbetsdag är genomförbart

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår uppfattning är att beslut ska fattas via den representativt valda företrädare

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns redan krav på vilka kompetenser, bla språk vid rekrytering kommunen efterfrågar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hylte kommun ska inte med skattemedel subventionera hyror

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vår välfärd ska bedrivas i offentlig regi

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att laddstolpar tillgängliggörs runt om i kommunen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hylte kommun ska ta sin andel av flyktingmottagandet i enlighet med nuvarande fördelningsmodell. Vi ska inte tillbaka till flyktingkrisen 2015.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill att alla skolor ska bedrivas i gemensam regi

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen har en viktig roll att spela i kommunen

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Hylte kommun har idag en kommunalskatt som motsvarar de kostnader som finns för att bedriva skola, omsorg och övrig verksamhet

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hyltes val:

 • Fortsätta med gratis kollektivtrafik i kommunen för äldre och ungdomar
 • Planlägga fler bostadstomter
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor