Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hudiksvall

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill se ett samhälle där var och en bidrar efter förmåga för att få det stöd som behövs av samhället. Välfärden ska finnas där när du behöver den, skola vård och omsorg med god kvalite. Hållbart samhällsbyggande och en meningsfull fritid. Bra personalpolitik.

Våra viktigaste lokala förslag

En skola för alla

Skolan lägger grunden för hur vi klarar oss i vuxenlivet. Den ska vara en trygg mötesplats där barn och elever träffas från alla samhällsklasser oavsett bakgrund och ekonomi. Här ska alla elever utvecklas och nå sin fulla potential för framtida studier eller arbete. Skolan behöver arbeta aktivt för god psykisk hälsa. Skolan ska vara tillgänglig för alla och det är viktigt med en meningsfull fritid

Ett aktivt näringslivsarbetet för Hudiksvalls utveckling

Vi ser att näringslivet har en viktig roll i Hudiksvalls utveckling. Samarbetet mellan kommun och näringsliv behöver fortsätta utvecklas. Genom bland annat bra dialog och samverkan får vi bra företagsklimat. Vi vet att näringslivet och föreningslivet går hand i hand och tillsammans ger en meningsfull fritid för våra invånare. Näringslivet är viktiga för den gröna omställningen.

Trygghet på äldre dagar

Vi vill att du ska kunna bo i hela kommunen även när du blir äldre. Ålder ska inte vara ett skäl att lämna landsbygden, därför behöver vi ha ett bra samarbete med landsbygdsaffärer för att erbjuda utkörning hem till den som beställer. Mötesplatser runt om i kommunen är viktiga för våra äldre att träffas på. Insatser ska göras utifrån behov och äldre ska ha ett inflytande över det.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi ser behov av att bygga ut Ostkustbanan före utbyggnad av höghastighetsbanor.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En Socialdemokratisk ledning med välfärden, näringslivet och landsbygden som prioritering.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hudiksvall

Kommunen ska verka för att nya Ostkustbanan dras centralt genom Hudiksvall

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För kompetensförsörjning, pendlingsmöjligheter, tillgänglighet och kommunens långsiktiga utveckling behöver stationen ligga centralt i Hudiksvall.

Landsbygdsskolor i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla barn och elever har rätt till en bra utbildning och likvärdig skola och ska organiseras därefter.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Maten i skolan ska vara näringsrik och varierad, ur ett hållbarhetsperspektiv är det bra att vi äter minde köttprodukter och elever därmed får en varierad kost.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag behövs som en del i kommunens utveckling och behöver därför i vissa lägen även arbeta kommersiellt. Dock ej konkurrera ut befintlig näringsliv.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förslaget behöver ställas emot andra förslag om bättre villkor. Vi är inte emot förslaget men det behöver utredas mer innan vi tar ställning i frågan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Som grund bra för vård och omsorgsarbetet med tanke dokumentation och kommunikation.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Samma regler ska gälla för samtliga skolformer/huvudmän.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja som en del av kommunens ansvar för bostadsförsörjning.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunal verksamhet och annat huvudmannaskap kan komplettera varandra på ett bra sätt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi bygger laddstolpar för tillgänglighetens och miljöns skull, men det borde vara en sak för marknaden att hantera.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är positiva till att ta emot flyktingar i den omfattning kommunen klarar av.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De aktörer vi har idag i Hudiksvalls kommun erbjuder i mångt och mycket en bra och trygg skola och gör ett bra komplement till de kommunala grundskolorna.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi avser öka resurserna till kulturen som en viktig del i vårt samhällsutveckling.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ska inte ta ut mer skatt än det som behövs för att klara av kommunens åtaganden. En höjning slår mot de som har det sämst ställt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hudiksvalls val:

 • Bygga ut i bredband i hela kommunen
 • Stärka elevhälsan i kommunala skolor
 • Utöka kommunens service till företag