Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hörby

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna är alternativet för dig som vill sätta skolan, vården och äldreomsorgen högst upp på den politiska dagordningen. En stark och högkvalitativ skola i både tätort och på landsbygd kräver långsiktighet och goda villkor för personalen. Vårt mål är att Hörbys äldreomsorg ska vara bland de bästa i landet, för det krävs prioriteringar och en storsatsning. Hörby kan bättre!

Våra viktigaste lokala förslag

Vi skall bryta segregationen och få bort våld och brottslighet

Socialdemokraterna i Hörby vill öka tryggheten genom att driva krav om en kommunpolis. Denne skall arbeta förebyggande ihop med kommunens insatsgrupper. Ökat stöd polis, socialnämnd övriga aktörer för att möta familjer som behöver stöd. Ordna feriejobb och meningsfulla aktiviteter åt ungdomar.

Ta kontroll över medlen till välfärden

Säkerställa att skattepengar används i verksamheterna. Vi kommer att satsa på egna skolor och förskolor och äldreboenden. Vårdande personalpolitik och hög kompetensnivå. Det ska finnas tillgång till läxhjälp och stöd. Inte större klasser än att elever med särskilda behov tillgodoses. Avgiftsfri kulturskola. Fler händer i omsorgen. LSS i egen regi. Tekniksupport åt behövande.

Fler jobb inom klimatomställningen

Förse kommunens fastigheter med solceller. Fasa ut all användning av fossilt bränsle. Arbeta vidare med naturvärden. Mat som serveras i kommunen skall vara närproducerad i samarbete med företagarna på vår fantastiska landsbygd.. Arbeta för att leva upp till Agenda 2030

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi socialdemokrater ser framför oss ett blocköverskridande samarbete.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hörby

Alla kommunens beslut ska vara normkritska och verka mot diskriminering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en självklarhet att vår samhälle ska vara öppet för alla och att vi som kommun ska motverka all typ av diskriminering. För oss socialdemokrater är alla människor lika mycket värda.

Kommunen ska fortsätta tidsbegränsa hyreskontrakten för nyanlända

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi efterlyser en human tidsbegränsning och poängterar därigenom samtidigt att stödet från samhället måste vara starkt och öka under denna period, så att integrationen kan lyckas. Därefter är målet att de nyanlända ska kunna ta del av det svenska samhället på lika villkor som andra, och därmed också kunna konkurrera i en vanlig bostadskö.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ingen ska få täcka för sitt ansikte i skolan. Vi motsätter oss enbart när man täcker för sitt ansikte, inte övriga huvudbonader.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att ha köttfria dagar i skolan är ett sätt att lära barnen mer om hållbar utveckling. Barnen får också möjlighet att möta fler maträtter, som eventuellt inte serveras i hemmet. Men att säga "minst två dagar" är en aning problematiskt, antalet dagar kan i vårt tyckte styras av den enskilda verksamheten.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi välkomnar en utredning av frågan. Det står helt klart att arbetsmiljön för de som arbetar inom vården och äldreomsorgen är väldigt utsatt. Vi kommer göra vad som krävs för att förbättra den.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi välkomnar i första hand medborgardialoger under mandatperiodens gång i större frågor, snarare än att anordna en folkomröstning. Medborgarnas röster är alltid av yttersta vikt för att kunna ta det bästa och mest hållbara beslutet.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Råder det osäkerhet om den anställde kan språket eller inte, behöver det såklart säkerställas. Vi anser att det är upp till arbetsgivaren att vidta de åtgärder som man finner mest lämpliga, om det är ett språktest eller en utbildningsinsats är inte upp till oss politiker att avgöra. Det är viktigt att kommunen säkerställer att all god kompetens tas tillvara på.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det måste finnas ett utbud av bostäder som motsvarar den efterfrågan som finns bland kommuninvånarna.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår huvudlinje är att kommunen driver välfärd i egen regi, det för att säkerställa den demokratiska kontrollen över både verksamhet men också över hur skattepengarna används.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver samarbeta med elbolagen och de lokala företagarna. Vi behöver vara delaktiga i de besluten för att säkerställa att laddstolpar både sätts upp i tätorten men också på landsbygden, det för att möjliggöra den utbyggnad av infrastrukturen i hela kommunen och för att ta de steg som krävs i den gröna omställningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Innevarande mandatperiod har antalet nyanlända minskat rejält. Vi är av åsikten att de nyanlända som kommunen blir tilldelade av Migrationsverket ska tas omhand. Vi behöver också ständigt bedriva aktiv omvärldsbevakning och vara redo att sträcka ut en hjälpande hand utefter förmåga om det krävs.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi socialdemokrater hävdar att privata bolag med massiva vinstintresse inte ska vara en del av det svenska skolväsendet. Vi välkomnar emellertid väldigt gärna andra privata alternativ, såsom exempelvis Ludvigsborgs Friskola som drivs som en ekonomisk förening.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det kulturlivet som finns i kommunen idag måste både bevaras, men också utvecklas. Vi ser att ett ökat samarbete med föreningslivet, både i tätort och på landsbygden är av största vikt. En viktig del i det här är att satsa på att införa en avgiftsfri kulturskola och därmed nå ut till ett betydligt bredare antal ungdomar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi anser att vi först måste bygga upp en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi i kommunen. Vi har många och stora viktiga utvecklingsområden att ta oss an framöver. Vi måste omedelbart upphöra med att spara in på äldreomsorg och skola. På längre sikt välkomnar vi en skattesänkning, men såsom läget utvecklats de senaste fyra åren bedömer vi att den behöver vänta ett tag.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hörbys val:

 • Bygga ett nytt trygghetsboende i kommunen
 • Erbjuda kommunal service i hela kommunen
 • Ta bort avgiften för kulturskolan

Så svarar S: Med kommunal service i hela kommunen menar vi bland annat att hemtjänstens resurser måste öka markant de kommande åren. Vi menar också att det är av yttersta vikt att bevara och fortsätta satsa långsiktigt på landsbygdsskolorna.