Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Herrljunga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi värnar om att välfärden ska vara skattefinansierad där medborgarna skattar efter förmåga och använder välfärden efter behov. Välfärden ska vara till för alla.

Våra viktigaste lokala förslag

För livet mellan husen.

Herrljunga vill växa. Det kräver dock möjlighet till ett aktivt och attraktivt liv i området, för alla åldrar. Det måste vi planera för.

Skolans innehåll ska stärkas.

Herrljunga har många små skolor. Stödfunktioner och behöriga lärare är en förutsättning för fullföljda studier, för alla.

Genom en grön omställning växer vi.

Samhället förändras, miljöfrågorna är allt viktigare. Genom att planera och arbeta för det, skapar vi ett attraktivt Herrljunga.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna får majoritet tillsammans med en eller två partier

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Herrljunga

Orraholmen ska bli ett kommunalt naturreservat

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Orraholmen är ett viktigt område både nära samhället och inbjudande för medborgarna

Elever ska ha tillgång till gratis mensskydd på kommunens skolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För jämställdheten mellan kvinna o man ska elever ha tillgång till detta

Kommunen ska verka för att tågen fortsätter stanna i Mollaryd och Torpåkra

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Efter att Regionen undersökt underlaget för antal resenärer som åker med tåget så är det inte försvarbart med de två hållplatserna. Hållplatserna ligger så tätt att man kan slå ihop dem.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns regler som motverkar osund konkurrens mellan kommunen och privata bolag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om kommunen inte kan planera äldreomsorgen så att arbetsmiljön värnas för de anställda. Ingen anställd ska behöva gå ned i tid för att man inte orkar arbeta heltid med den nu befintliga arbetsmiljön.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vart fjärde år är det val, där kommun innevånarna får möjlighet att välja förtroende valda. Som i demokratins namn ska fatta beslut som förtroendevald.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Man ska kunna kommunicera med brukarna och förstå brukarnas behov och frågor.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Allmännyttan kommunens kommunala bostadsbolag ska hitta möjligheter och lösningar att erbjuda nybyggda lägenheter som ungdomar ska ha råd att hyra när man flyttar från föräldrahemmet

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ekonomiska reformutrymmet är så begränsat idag att vi har inte råd att dränera skattemedel till privata äldreboenden eller hemtjänst.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunens elektriska bolag har identifierat platser som är lämpliga för laddstolpar. Sker det inte en byggnation av laddstolpar bör det kommunala elbolaget ta kommandot och se till att det finns laddstolpar i vår kommun. Vi får inte bli en fläck på kartan som saknar möjligheten att ladda bilen

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi bör visa att det är möjligt att ta emot och på ett proffsigt sätt integrera flyktingar i vår kommun. De flyr från elände och bör mötas med respekt och välvilja.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inte några privata skolor i vår kommun idag

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi bör ge folkbildningen västragötalands snitt/ invånare. Idag stödjer vi inte folkbildningen alls. Vi bör även vid nybyggnation avsätta någon procent till konstnärlig utsmyckning. Biblioteket ska inte tillåtas dra ned på öppettider utan bör kunna fortsätta finnas i både Herrljunga och Ljung.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Den kommunala servicen får för den skull inte tillåtas skäras ned. Då bör vi se över förändring av skattesatsen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Herrljungas val:

 • Anställa fler behöriga lärare i kommunens skolor
 • Anställa fler socialarbetare som jobbar med ungdomar
 • Erbjuda barnomsorg kvällar, nätter och helger