Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Helsingborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill bygga ett tryggt Helsingborg som håller ihop och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Varje skattekrona ska gå till en bättre välfärd för helsingborgarna. Helsingborg behöver ett nytt styre som har klimatomställningen och helsingborgarens bästa i fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Ett tryggt Helsingborg

Det är lika viktigt att straffa brotten som brottens orsaker. Vi behöver satsa på en rad förebyggande åtgärder bland annat, fullständiga betyg i skolan, sluta skjut för Helsingborg, rent och snyggt i staden, verka för en närpolisstation på Söder, öppna fritidsgårdar när ungdomar behöver dem. Alla helsingborgare ska känna sig trygga i sin stad.

Alla skolor ska vara bra skolor

Elevernas rätt till likvärdig utbildning måste gå före marknadsexpriment och vinstjakt. Vi vill se ett ökat kommunalt inflytande över friskoletableringar, satsningar på elevhälsan där alla skolor ska ha ett basutbud av resurser, skolan ska vara avgiftsfri och utöka tiden på förskolan för barn med föräldralediga och arbetssökande föräldrar.

Jämlik äldreomsorg

Vi vill se ett stopp för utförsäljning av vår gemensamma skattefinansierade välfärd. Vi ser kommunen som den självklara utföraren och välkomnar och driftsformer som inte har vinst som mål. Vi vill se en personcentrerad vård, äldreomsorgen ska utgå ifrån de äldres behov, Minutscheman ska bort, inför självstyrande grupper inom hemvården/hemservice.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Prioriteringen när det gäller en HH-tunnel. Vi vill se en sammankoppling mellan Helsingborg och Helsingör.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Självklart vill vi se ett (S) lett majoritetsstyre. Vi kan tänka oss att samarbeta med partier som delar vår värdegrund. Helst ser vi ett samarbete med MP, C,L och V

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Helsingborg

Avgiftsfri parkering ska införas i centrum på lördagar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser hellre en satsning på kollektivtrafik för att främja handel och för att ge mer plats för människan och värna klimatet.

Villor ska prioriteras i nya området Östra Ramlösa

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, vi vill se en blandad bebyggelse och jämlika stadsdelar.

Det ska hållas fler folkomröstningar i Helsingborgs kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej

All utförsäljning av kommunal verksamhet ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill återta den demokratiska kontrollen över välfärden och då kan vi inte fortsätta sälja ut det vi äger gemensamt.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från byggnation

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om det inte går att undvika ska det göras på ett hållbart sätt och med hög exploateringsgrad.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt fokus är på att förbättra arbetsmiljön för att orka arbeta heltid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Anställda inom hemtjänst ska klara språkkraven.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Helsingborg ska bygga fler hyreslägenheter med investeringsstöd från staten.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, men vinstuttag av skattemedel ska förbjudas.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, vi vill se fler laddstolpar i Helsingborg.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att samtliga av Sveriges kommuner behöver ta sin del av ansvaret. Helsingborg ska inte ta ett större ansvar än andra kommuner.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka insatser ska Helsingborgs stad prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Helsingborgs val:

 • Ge elevhälsan mer resurser
 • Samarbeta med polis i projekt som "Sluta skjut"
 • Öka resurserna till socialtjänstens fältarbete

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Helsingborgs val:

 • Avskaffa äldreomsorgens minutstyrda scheman
 • Minska barngruppernas storlek i kommunens förskolor
 • Öka resurserna till äldreomsorgen