Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hässleholm

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över vår välfärd. Vi vill ha god samhällsservice för alla kommunens invånare. Vi kommer ta miljöfrågorna på allvar. Tryggheten är en viktig faktor i samhället. Det handlar om att alla som kan jobba ska jobba, man ska kunna känna sig trygg på gatorna och med att det finns en omsorg både för gammal och ung.

Våra viktigaste lokala förslag

Infrastruktur

En ny stambana för snabbare tåg behöver byggas. För oss är det oerhört viktigt att stationen kommer placeras centralt i Hässleholm och att allt görs för att minska påverkan på våra natur- och kulturområden. Samtidig behövs en utbyggd kollektivtrafik på landsbygden. Bygga ut nätet av gång och cykelvägar. Säkerställa att alla kommuninvånare har fått möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Trygghet, beredskap och säkerhet

Vi måste säkerställa kommunens beredskap vid olika former av kris. Se till att vårt grundvatten skyddas. Att vi kan ta hand om våra gamla och sjuka på ett bra sätt även om det pågår en kris. Alla ska känna sig trygga att röra sig fritt i vår kommun, men även att det finns bostäder och arbete till alla. Vi vill ha trygga skolmiljöer, god omsorg och ett rikt utbud av kultur och fritidsaktiviteter.

Ta miljöfrågorna på allvar

Se till att kommunen är en förebild för hållbara resor och transporter. Att det finns möjlighet att ladda fordon i hela kommunen. Solenergin ska byggas ut på våra fastigheter. Det finns ett behov av att restaurera våra vattendrag och sjöar samt bevara våra natur och friluftsområden. Det ska alltid finnas gröna trygga områden inom rimligt avstånd. Agenda 2030 ska vara vägledande i vårt miljöarbete.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det ska finnas en majoritet som vi leder.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och det lokala partiet Folkets väl.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hässleholm

Ett tiotal naturreservat ska bildas nära kommunens tätorter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt både nu och för framtiden att vi skyddar våra naturvärden från exploatering.

Hässleholms stadskärna ska göras bilfri

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att göra staden mer attraktiv för kommunens invånare och besökare så behöver vi se till att delar av stadskärnan görs fri från bilar. Man ska kunna promenera och sitta ute och fika utan att drabbas av avgaser och trafikbuller.

Kommunen ska motverka höghastighetsjärnvägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha en snabbare utbyggnad av nya stambanor för snabbtåg med en centralt belägen station. Utbyggnaden ska ske med så låg påverkan som möjligt för enskilda fastighetsägare samt för betydelsefulla natur och kulturområden. Det behövs mer spårkapacitet för att vi ska kunna öka åkandet med kollektivtrafiken. Samt för att kunna frakta mer gods miljövänligt.

Fler övervakningsningskameror ska sättas upp

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att ha övervakningskameror kan öka den upplevda tryggheten. Vi tror inte kameror är hela lösningen på att minska brotten. Det behövs satsas på en bra skola, fritidsverksamhet, jobb och ett väl fungerande förebyggande socialt arbete.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Får bedömas i varje enskilt fall, men vår grundinställning är att man ska skydda odlingsbar mark från att bebyggas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vår grundinställning är att man bör minska på köttkonsumtionen. Men om två köttfria skoldagar är rätt väg att gå ställer vi oss tveksamma till. Det viktiga måste ju vara att köttkonsumtionen minskar, inte att det ska vara två specifika dagar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Rätten till heltid är en av våra främsta prioriteringar. Arbete varannan helg ska inte behövas och delade turer ska avvecklas. Detta är viktigt att få rätt på detta innan man börjar diskutera en sänkning av arbetstid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att man kan kommunicera med dem man ska hjälpa.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en fri hyresmarknad och kommunala bostadsbolag måste konkurrera på lika villkor som de privata hyresvärdarna. Det finns ingen möjlighet för kommunen att ge enskilda företag/personer stöd för att finansiera hyreslägenheter.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att hemtjänst och äldreboende ska drivas i kommunal regi. Men kan kompletteras med köpta platser eller genom avtal med privat drivna äldreboenden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det beror väldigt mycket på hur omvärlden ser ut och vilka krav riksdagen ställer på oss som kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Hässleholms skattepengar ska användas till välfärden, inte plockas ut som vinst. Välfärden ska styras av människors behov, inte av marknadens vinstintresse. Kommunens skolor ska prioritera barnens kunskaper, inte ägarnas vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen har fått utstå ett stålbad under det borgliga styret. Konsten och kulturen bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. Vi ser kulturen som en viktig del av välfärden. Investeringar i kultur banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna. Folkbildning är liksom bibliotek viktiga för kulturens utveckling. Vi behöver återinföra bidragen till studieförbunden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ser helst att vi försöker behålla samma skattesats som idag. Behoven får naturligtvis styra om vi behöver öka eller kan minska skatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hässleholms val:

 • Bygga fler cykelvägar i kommunen
 • Ge företagare service från kommunen inom 24 timmar
 • Återinföra bidrag till studieförbunden