Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Haninge

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vårt Sverige hålls ingen tillbaka och ingen ska lämnas efter. Alla ska bidra efter sin förmåga, och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. Vi blir alla starkare när vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans. Ett Sverige som håller ihop!

Våra viktigaste lokala förslag

Ett Haninge fritt från brott

Det krävs tuffa tag mot brottslingar i form av fler poliser och en ändamålsenlig lagstiftning. Trygghetsperspektivet ska genomsyra arbetet i kommunen. - Projektet ”Sluta skjut” ska införas - Kommunen ska förstärka arbetet mot välfärdsfusk - Kommunen ska samarbeta med organisationer som arbetar för att beivra brott och ge brottsutsatta stöd - Öka andelen anställda som arbetar brottsförebyggande

En jämlik kunskapsskola med höga resultat

Alla barn har rätt till en bra start i livet. Varje elev i Haninges skolor ska få en god utbildning och kunna känna motivation, glädje och framtidstro. - Öka resurserna till skola och förskola - Öka andelen utbildad personal - Stärk och utveckla elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa - Det ska finnas en kommunal F-9 skola i varje större kommundel

Klimat, natur och stadsmiljö

Hela samhället måste kraftsamla för en sund klimatomställning med klimatsmart byggande, utbyggd kollektivtrafik och gröna jobb. Vi ska växa på ett hållbart sätt med hänsyn till både människor och miljö. - Värna den biologiska mångfalden - Bygg minst 800 bostäder varje år - Ny teknik ger klimatvinster och fler jobb - Bostadsbyggande ska ske med hänsyn till natur och kulturhistoriska värden

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Väljarna avgör och vi är öppna för samarbete över blockgränserna

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Haninge

Det ska finnas en kommunal F–9 skola i varje kommundel

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Tiggeriförbud ska råda i Haninge

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kvinno- och tjejjourer ska erbjudas långsiktig finansiering

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kan inte finansiera - det är ett statligt ansvar

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver säkerställa den demokratiska kontrollen över välfärden. Inga nya privata äldreboenden eller privat hemtjänst bör etableras.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi behöver säkerställa den demokratiska kontrollen över välfärden

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunalskatten ska vara ett verktyg för bra service

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Haninges val:

 • Ge mer resurser till skolorna i de utsatta områdena
 • Höja bidraget till idrottsföreningar i utsatta områden
 • Införa projektet "Sluta skjut" i kommunen

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Haninges val:

 • Erbjuda kostnadsfri läxhjälp till alla skolbarn
 • Lägga mer resurser på att upptäcka och förhindra bidragsfusk
 • Utveckla kommunens fritidsgårdar