Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hammarö

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokratisk politik i Hammarö kommun innebär att vi använder våra gemensamma resurser för att både utjämna levnadsvillkor och för att utveckla Hammarö. Grundtanken för oss socialdemokrater är att samhället bygger på omtanke, solidaritet och mänskliga rättigheter. Ett samhälle där jämställdhet och mångfald har en verklig betydelse för att vi ska utvecklas och berika vår tid.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi vill stärka trygghet och sammanhållning

Genom att skapa och bibehålla mötesplatser för invånare i Hammarö kommun vill vi stärka tryggheten och sammanhållningen. Vi vill bibehålla två fritidsgårdar i kommunen, vidareutveckla familjecentralen och utveckla arbetet med fältassistenterna. Genom detta och andra förebyggande insatser vill vi skapa trygghet i Hammarö kommun.

Ett välmående Hammarö

Vi vill med vår skola skapa en plattform för barn och unga, att de som vuxna ska ha makt att forma sitt eget liv och samhälle. Vi vill arbeta med insatser för att minska den psykiska ohälsan bland unga. Som äldre ska man ha möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv genom att samverka med kommun och föreningar.

En hållbar ö

Vi vill se att Hammarö utvecklas på ett hållbart sätt och att vi tar tillvara på möjligheten att tillsammans med Hammarö energi utveckla nya energitjänster, som till exempel en solcellspark som kan förse kommunala byggnader med förnybar energi. Vi vill också verka för en fossilfri bilpark inom kommunen samt verka för en ökad tillgång till laddstolpar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att såväl Sverige, regionen och vår kommun ska styras av Socialdemokraterna i egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hammarö

De två fritidsgårdarna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För oss är det viktigt med flera mötesplatser för våra kommuninvånare, i alla åldrar. Det är en del i arbetet med att Hammarö ska fortsätta vara en trygg kommun för alla.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Med tanke på vår framtida miljö är detta viktigt.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett mycket bra förslag, men idag finns det inte resurser för det.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har val var fjärde år och då väljs företrädare för kommunmedborgarna i demokratisk form.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De som får vård inom hemtjänst och äldreomsorg ska förstå och bli förstådda av de som arbetar inom omsorgen. Språktest ska inbegripa alla, även etniska svenskar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I princip är vi emot friskolor, men när de finns så ska friskolorna givetvis även ta emot nyanlända elever.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill inte att vård och omsorg ska vara vinstdrivande. Vi vill även att det ska vara schyssta arbetsvillkor för våra medarbetare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kan ansvara för en infrastrukturplan för laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska vara en jämn fördelning mellan kommunerna. Alla ska ta ett solidariskt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi har inga skolor i Hammarö kommun som drivs av privata företag idag och så vill vi att det ska fortsätta vara. Vi står för en jämlik kunskapsskola där alla ska mötas utifrån sina behov. Skolan ska inte vara vinstdrivande.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur har ett egenvärde, men kan också vara en mötesplats för människor och en förutsättning för demokrati.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill genomföra en stegvis skattesänkning, med start 2023.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hammarös val:

 • Bygga en kommunal solcellspark
 • Utveckla familjecentralen
 • Öppna ett trygghetsboende för äldre centralt i Hammarö

Så svarar S: Vi genomför redan läxhjälp i skolan.