Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hällefors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi har en samlad strategi på alla nivåer, nationellt, regionalt och lokalt. Vi jobbar för att minska segregationen, stärka den demokratiska styrningen av välfärden och tänka klimatsmart i tillväxt, investeringar och organisation.

Våra viktigaste lokala förslag

Bryta segregationen och minska arbetslösheten

För att stärka integrationen och minska segregationen är en minskning av arbetslösheten helt avgörande. Därför vill vi utveckla kombinations- utbildningar inom vuxenutbildningen. Utbildningar där svenska som andra språk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå på SFI, Komvux, Folkhögskola mm Skolan behöver fler personalkategorier för att stärka lärande och trygghet för alla barn och unga.

Vi gör klimatsmarta val

Vi vill göra klimatsmarta val när vi organiserar och genomför kommunens samtliga verksamheter och vid upphandlingar och inköp.

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare

För att klara en kvalitativ och bra välfärd för våra medborgare är tillgången till kompetenta och intresserade medarbetare avgörande. Vi vill att Hällefors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som står sig väl i konkurrens med övriga kommuner avseende löner, arbetstider och arbetsmiljö

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi tycker att landsbygdspolitiken inte svarar upp mot de frågor som är mest angelägna för de som bor och lever på landsbygden. Det handlar nog mer om att gå från ord till handling än om att vi egentligen har någon annan uppfattning.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är välmedvetna om att det är svårt att få egen majoritet även i vår f d "bruksort". Därför har vi provat att forma majoritetsamarbete med både M och V. Det är inte lätt, nu styr vi i minoritet, det fungerar riktigt bra och hellre det än att gå in i ett samarbete som inte känns helt tryggt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Absolut inte SD

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hällefors

Det mest klimatsmarta alternativet ska alltid väljas i kommunens verksamheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla måste dra sitt strå till stacken

Det ska utredas om kommunen kan ha egna köttdjur för måltidsverksamheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är bättre att kommunen handlar upp lokalt av de köttproducenter som finns nära. Vi vill stödja de nära matproducenterna.

Kommunen ska inrätta en investeringsfond där föreningar kan söka bidrag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är ett bra förslag även om jag inte gillar ordvalet. Skulle vilja kalla det investerings- eller utvecklingsbidrag-bidrag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver stärka det lokala näringslivet och då kan kommunen inte ha egen verksamhet som konkurrerar.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi måste ha arbetsvillkor och en god arbetsmiljö som gör att alla kan fullfölja sin arbetsdag om 8 timmar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De som fått förtroende i våra allmänna val ska också känna att de har mandat av medborgarna att fatta beslut även i svåra frågor. Kommunala folkomröstningar är nog ingen bättre metod för att få gehör för viktiga beslut. Det finns alltid en missnöjd opposition.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En angelägen fråga som i första hand handlar om att kunna ge en bra vård och omsorg. Det handlar om kommunikation mellan personal och omsorgstagare och att då tala och förstå samma språk är viktigt.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kan vara ett ganska bra förlag om det är stora brister på bostadsmarknaden. För vår kommuns del är det inte aktuellt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs inga privata alternativ inom välfärden överhuvudtaget. Det finns brister i verksamheterna men de måste lösas oavsett vem som driver den. Med de privata alternativen finns en problematik kring juridiska former och huruvida vinster ska kunna delas ut. Det slipper man med en offentligt driven vård.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kan gärna ta initiativ till att det finns publika laddstolpar, men det är privata bolag som anlägger, administrerar och tar betalt av kunderna.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I den bästa av världar kunde det vara så, men då vår erfarenhet visar att landets kommuner inte delat bördan rättvist vid tidigare stora flyktingströmmar så behöver en fördelning av nyanlända flyktingar ske nationellt.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Ingenting! Den kommunala skolan kan sörja för att alla barn får lika tillgång till en bra skola som ser alla barn och deras olika specifika behov och tillfredsställer dem.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kulturen är viktig och skulle behöva lite mer resurser än idag. Den kommersiella kulturen är blygsam och mycket av kommunens kulturutbud blir till tack vare ideella krafter, ofta i samarbete med folkbildningen. Vi skulle behöva stärka de ideella krafterna genom kulturföreningsbidrag och/eller ökat stöd till folkbildningen.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ligger på en bra nivå

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hälleforss val:

 • Införa fler personalkategorier i skolan för att öka tryggheten
 • Starta lärlingsutbildningar på gymnasiet där man både lär sig svenska och ett yrke