Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Hagfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi är ett parti som står upp för demokrati och vi tro på att det är tillsammans som vi skapar en bra framtid. Detta gör vi tillsammans med företag, föreningar och invånare.

Våra viktigaste lokala förslag

Fyra bra skolor i kommunen

-Kyrkheden skola ska bli en modern och hållbar F-9 skola genom om/nybyggnation under mandatperioden. -Övriga skolor under mandatperioden. Sunnemo F-6, Äbc F-12, Råda F-6 -Föräldrar ska ha rätt att välja skola för sina barn genom det fria skolvalet. -Utöka läromedelsbudgeten. -Vi ska prioritera personalrekrytering inom skola och barnomsorg.

Förbättra äldreomsorgen/LSS

-Bra kvalitet för brukarna. -Fokus på bättre arbetsmiljö/arbetsvillkor för anställda. -Vi ska ha nöjd personal. -Arbetsskor/arbetskläder till flera yrkesgrupper. -Marknadsmässiga löner. - Vi behöver fler händer i vården. - Personalrekrytering ska prioriteras.

Rikare Fritid/Livskvalitet för kommuninvånarna

- Föreningsråd ska införas. - Medborgarbudget där invånarna får större inflytande över investeringar på orten där de bor. - Utökat stöd till föreningar och ideella krafter - Hyresfritt i kommunala lokaler för ungdomsverksamhet. - Allvädersbanor på Hagforsvallen i samarbete med föreningslivet. - Ny GC-bro vid Sund i Hagfors. - Vi ska jobba för att motverka dammutrivningarna i kommunen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett mandat att genomföra Socialdemokraternas politik.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Det viktigaste är ett de som styr ska ha en majoritet tillsammans.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Hagfors

Kommunen ska motverka att dammarna i kommunen rivs

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig S politiska ambition är att driva en förändring av lagar och förordningar som styr utrivning av dammar, och aktivt påverka de myndigheter och beslut som reglerar hur dammar rivs. Det kan man inte göra som ett lokalt parti. Då måste vi driva frågan på nationell nivå och där har vi duktiga företrädare från Hagfors kommun. S anser att vattnet ska klassas som kraftigt modifierade vatten.

Mer vårdverksamhet ska flyttas in i de gamla sjukhuslokalerna

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har beslutat om en avsiktsförklaring där kommunen och regionen gemensamt ska se på hur sjukhuset kan användas. Om regionen kan utöka sin verksamhet på VC är det bra. Vi får dock avvakta vad det leder till. Generellt när det gäller fler Säbo och demensboende vill vi hellre se ett mer centralt läge i nya moderna lokaler. VC är ej anpassad för detta.

Badhuset i Hagfors ska drivas i privat regi

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det viktiga är att vi har ett fungerande badhus. Privat regi är lämpligt unde förutsättning att det drivs av en seriös aktör som vårdar anläggningen såväl som varumärket Hagfors kommun.

Ungdomsverksamheter ska få låna kommunens lokaler gratis

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det tycker vi absolut. Aktiviteter för ungdomar är en investering för framtiden. Genom att möjliggöra arenor och samlingsplatser för ungdomsverksamhet kan vi skapa förutsättningar och förebygga samhällsproblem.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har idag inga kommunala bolag som konkurrerar med näringslivet och ser ingen anledning att starta upp något sådant.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tror att många skulle önska 6 timmars arbetsdag men idag är inte det här möjligt. Vi ser hellre att vi satsar på bättre arbetsmiljö så man trivs på jobbet och på ökad grundbemanning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I det fall att en folkomröstning fyller ett syfte kan sådan hållas men det är svårt att få till en bra frågeställning. Vi tror mer på att man har en strukturerad dialog med medborgarna i större frågor.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Framförallt inom vården är det viktigt att anställda har bra språkkunskaper i svenska. Annars är risken att missförstånd uppstår mellan anställda och vårdtagare.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ännu en fråga som vi måste driva på nationell nivå. Ett lokalt parti kan inte göra det. Det måste bli ändrade avskrivningsregler på landsbygden vid nybyggnation. På lokal nivå kan vi tex gå i borgen som vi gjorde när det gäller KHF Uvå strand.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi ska driva vården i kommunal regi. Vi har inga privata alternativ idag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig I första hand ska detta ske i privat regi men kommunen ska skapa förutsättningar för privata aktörer att sätta upp publika laddstolpar. Kommunen kan ta fram förslag på platser vilket har påbörjats.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att vi har en väl fungerande fördelning mellan kommunerna. Ansvaret ska ligga på staten men som kommun ska man kunna tycka till hur många man kan ta emot.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi har några förskolor i privat regi men inga skolor. Vi ser heller inget behov av privata skolor i vår kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen viktig för att kunna vara en attraktiv kommun där medborgare vill bo kvar och flytta till.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Målsättningen är att vi inte ska behöva höja kommunalskatten.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Hagforss val:

 • Skapa fler mötesplatser för fritidsaktiviteter
 • Skynda på bygget av ny Sundbro
 • Öka tillgången till tryckta läromedel i skolan