Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Habo

Varför ska väljarna rösta på er?

Människors trygghet är avgörande för att samhället ska hålla ihop. När välfärden fungerar och omfattar alla skapas samhörighet och tillit. Vi socialdemokrater tror på ett samhälle där ingen lämnas efter. Ett samhälle där alla har möjlighet att leva och växa på sina villkor

Våra viktigaste lokala förslag

Förskola och skola

Skolan ska vara en plats där barn ges samma möjligheter. Resurser ska fördelas rättvist efter behov. Vi vill se mer resurser till barn med särskilda behov. Vi vill återställa personaltätheten i förskolan, besparingar där har påverkat barn och personal.

Äldreomsorgen

Alla ska ha rätt att få den hjälp och vård som behövs. Vi vill verka för fler platser på särskilt boende och också skapa ett nytt korttidsboende. Genom att satsa mer på personalen höjer vi kvalitén i vården och skapar en bättre arbetsmiljö.

Fritid och kultur för alla

Satsningar på fritid och kultur är nödvändig för ett gott liv nu och för kommande generationer. Vi vill under kommande mandatperiod stärka föreningsstödet med ytterligare fem miljoner kr och stärka kulturverksamheten med en miljon kr.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser helst en blocköverskridande majoritet där vi är med och verkar för ett ännu bättre Habo

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna och Habodemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Habo

Antalet politiker och kommunala tjänstemän ska dras ned

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är en växande kommun och de tjänstemän vi har är viktiga för att vår kommun fungerar och att invånarna kan få den hjälp och service de har rätt att få.

Profilklasser i musik och idrott ska införas på högstadiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har idag en kulturskola som är en av de främsta i landet. Vi kan vara med och diskutera hur vi tar ytterligare steg genom att införa profilklasser.

Kommunen ska verka för att kollektivtrafiken byggs ut

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att vi reser mer kollektivt är viktigt för miljön. Och då måste det också skapas möjligheter att resa kollektivt i hela kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Arbetssituationen är idag ganska ansträngd inom äldreomsorgen. Alla orkar inte att jobba heltid, så det här är en fråga värd att titta närmare på.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Människors behov ska styra bostadsbyggandet. Vi behöver fler hyresrätter i Habo och här har vårt kommunala bostadsbolag ett stort ansvar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Våra skattekronor ska inte gå till vinstdrivande företag i välfärden!

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att kommunen tillhandahåller lämpliga platser och möjliggör utbyggnad av publika laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi förhåller oss till den lag som gäller och tar emot de antal flyktingar som anvisas till vår kommun.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: För att även fortsättningsvis kunna ge våra kommuninvånare den service de har rätt till, exempelvis skola, vård och omsorg så behöver vi säkra att vi har skatteintäkter som motsvarar behoven.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Habo har hoppat över denna fråga

Så svarar S: Återställa personaltätheten på våra förskolor Fler platser på särskilt boende Utökade satsningar på kultur och fritid