Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Grästorp

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står på arbetarnas sida i frågor som gäller välfärd, arbetsmiljö och allas lika värde. Vi vill att vård, skola och omsorg bedrivs utan vinstintresse. Vi vill ha fler bostäder, framförallt hyresrätter därav tillskapandet av ett kommunalt bostadsbolag. Vi vill att arbetsskor till de anställda i kommunen blir en prioriterad fråga. Barnomsorg ska finnas när helst den behövs, inklusive helger.

Våra viktigaste lokala förslag

Barnomsorg även på helg.

Fler och fler arbeten idag är förlagda annan tid än måndag till fredag mellan 7-16. Därför behöver vi se till att det finns barnomsorg som täcker upp när vårdnadshavare arbetar, såväl på kvällar och nätter som på helger. Självklart ska det inom barnomsorgen ha kompetent personal med adekvat utbildning.

Arbetsskor

Att jobba med människor kan fysiskt vara ett slitsamt värv. Om vi på något sätt kan hjälpa till att underlätta, förebygga och förlänga arbetslivet kan detta vara en del. Att ha rätt skor kan vara skillnaden mellan ett hälsosamt arbetsliv och sjukskrivning. Därför vill vi undersöka möjligheten att de anställda ska ha tillgång till skor som är anpassade till många steg varje arbetspass.

Kommunalt bostadsbolag

Bristen på mindre bostäder i Grästorp bidrar till att invånare nödgas flytta till annan ort för att kunna tillgodose sina boendebehov. Vi vill att det byggs fler bostäder för de som inte vill eller har möjlighet att bygga en villa. Det är här det kommunala bostadsbolaget kan göra skillnad, när det kommer till att tillhandahålla hyresrätter för att få fler valmöjligheter vid nästa bostadsval.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att det politiska styret ska avspegla valresultatet, d.v.s. i motsats till 2018 då vi blev näst största parti men lämnades utanför de poster som enligt praxis tillfaller största oppositionspartiet inklusive oppositionsrådsposten. Med andra ord så går vi till val som eget parti och siktar mot egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Partier med samma demokratiska grundsyn är av intresse.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Grästorp

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Strandskyddet är till för att värna biologisk mångfald och se till att allemansrätten kan upprätthållas. Avsteg från strandskyddet bör vara väldigt noga övervägt om det överhuvudtaget ska ske.

Grästorp ska bilda ett kommunalt bostadsbolag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Bristen på mindre bostäder i Grästorp bidrar till att invånare nödgas flytta till annan ort för att kunna tillgodose sina boendebehov. Vi vill att det byggs fler bostäder för de som inte vill eller har möjlighet att bygga en villa. Det är här det kommunala bostadsbolaget kan göra skillnad, när det kommer till att tillhandahålla hyresrätter för att få fler valmöjligheter vid nästa bostadsval.

Det ska byggas skyddsrum i Grästorps kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Skyddsrummen har blivit färre och färre i och med att Sverige har rustat ned totalförsvaret. Skyddsrum är en del av helheten i totalförsvaret och bör ingå i ett större sammanhang.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kostenheten är bäst lämpade att bedöma innehållet i skolans kost. Vi behöver alla hjälpas åt för att minska klimatavtrycket genom vad vi äter.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser inga hinder i att kommunala bolag konkurrerar på den öppna marknaden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En komplex fråga. Samtidigt som det kan vara arbetsmiljömässigt tungt så är det svårt att rekrytera till äldreomsorgen. Vi tror på att förbättrad arbetsmiljö, förbättrade villkor och en förändrad syn på arbetet kan få fler att välja att jobba inom äldreomsorgen. Vi ställer oss positiva till diskussioner om att sänka heltidsmåttet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är val var fjärde år där företrädare för det parti man sympatiserar med kan väljas. Det är fritt att gå med i valfritt parti och företräda dessa om man får partiets förtroende. Att hålla kommunala folkomröstningar bör endast ske i absoluta nödfall. Det går att lämna medborgarförslag och delta i medborgardialog vilka är bra möjligheter att ge sin åsikt.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att kunna kommunicera med de personer som behöver omsorg är av stor vikt men det finns fler parametrar som också är viktiga. Vi behöver se till att de som jobbar har rätt förutsättningar för att klara av sitt jobb.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Välfärden ska styras av människors behov, inte av marknadens.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska möjliggöra för byggnation av laddstolpar men på samma sätt som att kommunen inte tillhandahåller andra drivmedel bör det vara upp till marknaden. Kommunen har dock ett ansvar för laddmöjligheter till den kommunala fordonsflottan.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det ska inte vara upp till varje kommun att besluta om flyktingmottagande. Alla måste vara med och dela på ansvaret. Fler invånare i arbetsför ålder behövs för att klara av välfärden.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Våra skattepengar ska gå till elevernas utbildning, fler lärare och bättre förutsättningar för alla de som arbetar i skolan - inte till riskkapitalisters vinster.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi ser gärna att privata aktörer bidrar finansiellt till kulturlivet men tror inte att det är möjligt med en mångfald av kultur utan en stark offentlig finansiering. Kulturen är viktig ur folkhälsoperspektiv och därför ser vi gärna fler satsningar inom kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Som det ser ut idag ser vi inte att en justering av kommunalskatten behövs. Skatten är inget självändamål utan ska vara på en sådan nivå att verksamheten kan drivas på ett kvalitetssäkert sätt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Grästorps val:

 • Bygga fler bostäder i centrala Grästorp
 • Bygga fler äldreboenden
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor