Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Götene

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror att Götene kommun blir framgångsrikt om alla är med och bidrar. Därför tror vi på samarbete och att samarbete leder till handlingskraft. Vår gemensamma välfärdsmodell är till stor del det som gör Sverige fantastiskt. När välfärden omfattar alla kan den enskilda människans frihet växa. Detta är grunden för socialdemokratisk politik.

Våra viktigaste lokala förslag

Bygga nytt badhus

En attraktiv kommun har ett badhus. För oss är det viktigt från flera olika synvinklar. Motion, friskvård, simkunnighet och föreningsverksamhet. Investeringar i nytt badhus ger en lång och lönsam avkastning på folkhälsan.

Bevara Brännaskogen som rekreationsområde.

2022 är frågan om skogens betydelse för befolkning ännu starkare. Att vistas i naturen har högt rekreationsvärde. Natur- och rekreationsområde har stor betydelse för rekreation, biologisk mångfald, friluftsliv och ekosystemtjänster. Skogen har också betydelse för djurlivet.

Bra arbetsmiljö för personalen.

Personalen är vår viktigaste resurs. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och vara en attraktiv arbetsplats. Fria arbetskläder och arbetsskor till omsorgen och barnomsorgen. Friskvårdstid eller friskvårdspeng till våra anställda.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej Vi går till val med de tre prioriterade områdena som är utpekade av partiet central.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Beror på valresultatet. Men ser gärna egen majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Götene

Hela Brännaskogen ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Tätortsnära skogar skall bevaras.

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tillgänglighet till våra sjöar och vattendrag. Börjar man att nagga på strandskydden är risken att man tar mer totalt av ytan.

Övervakningskameror ska sättas upp på offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att med med förebyggande åtgärder.

Kommunen ska köpa tillbaka Västerbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bättre att bygga ny idrottshall.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att satsa på arbetsmiljö, så personalen orkar att arbeta fram till pension.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en representativ demokrati och den ska användas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Men då måste lagstiftningen ändras.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kvaliteten blir inte bättre och pengar skall stanna inom välfärden. Skattepengar skall gå till de äldre och inte till riskkapitalister.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi bygger inte bensinstationer, så för att få en likabehandling ska inte kommunen bygga laddstolpar. Däremot ska vi möjliggöra byggnation.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver fler invånare för att täcka vår arbetsbrist.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Det är kommun som skall driva kommunala skolor. Idag finns ingen grundskola som drivs av privat företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur får människor att växa och förstå, och kultur betyder mycket för det goda livet. Den skänker välbefinnande och gemenskap. Den bidrar till att ge mening åt livet och får oss människor att reflektera.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Välfärd kostar pengar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Götenes val:

 • Bygga ett nytt badhus
 • Bygga ut Liljestensskolan
 • Införa gratis kulturskola