Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Göteborg

Varför ska väljarna rösta på er?

Göteborg är fantastiskt. Men under högerstyret håller något på att gå förlorat. Vår stad ska inte bli som Stockholm där man inte har råd att bo i innerstaden, där välfärden inte fungerar efter privatiseringar och nedskärningar. Det är dags att göra det som krävs. Vi ska bryta segregationen och trycka tillbaka våldet och återta den demokratiska kontrollen över välfärden. Vårt Göteborg kan bättre.

Våra viktigaste lokala förslag

Rädda hyresrätterna – stoppa ombildningarna

Göteborg behöver fler hyresrätter. Ombildningar och utförsäljningar tillför inte en enda lägenhet, utan leder bara till längre bostadsköer och mer boendesegregation. Vi vill stoppa alla ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter, stoppa alla utförsäljningar av kommunala hyresrätter och bevara det som gör Göteborg unikt – att det går att hyra en lägenhet, oavsett inkomst, i alla delar av staden

Alla ska kunna prata svenska i omsorgen och förskolan

Alla människor – oavsett om de är äldre, barn, föräldrar eller anhöriga – har rätten att bli förstådda i den svenska välfärden. Språkförbistring är ett problem idag, som dessutom får svåra konsekvenser för välfärdspersonalens arbetsmiljö. Därför vill vi införa språktester vid nyanställning i omsorgen och förskolan – men också erbjuda språkutbildning, på betald arbetstid.

Byråkratibesparing (Fler barnskötare, färre byråkrater)

I dagsläget blir antalet kommunanställda som arbetar med byråkratiska och administrativa uppgifter fler, medan välfärdspersonalen – trots stress och slit – blir färre. Det duger inte. Därför vill vi socialdemokrater införa ett anställningsstopp för alla byråkratisk-administrativa yrkesbefattningar, dvs över enhetschef, och omfördela de ekonomiska resurserna till välfärdspersonalen och välfärden.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

I regel tycker vi samma saker som Magdalena Andersson och Socialdemokraterna i riket, men vi har lite olika uppfattningar angående medfinansiering för infrastruktur. Där tycker vi att staten ska ta ett betydligt större ansvar.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som eget parti med renodlad klassisk socialdemokrati. Socialdemokraterna vill bilda ett majoritetsstyre, så att Göteborg får en tydlig och handlingskraftig ledning. Vi kommer att förhandla hårt för att få chansen att genomföra så mycket socialdemokratisk politik som möjligt för att bryta segregationen, pressa tillbaka våldet och återta kontroll över välfärden.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan förhandla med alla förutom (SD), men ser även (M) som mycket osannolika.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Göteborg

Scandinavium ska rivas och ersättas av ny multiarena för 16 000 åskådare

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Socialdemokraterna var med och förhandlade fram den breda uppgörelsen om hela det nya arenaområdet. Vi står bakom överenskommelsen, som innebär exempelvis en ny multiarena, ett nytt Valhallabad och centrala hyresrätter längs Mölndalsån.

Göteborgs stad ska verka för att det byggs småskaliga kärnkraftverk i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kärnkraftverk ska hanteras på ett seriöst sätt. Vi litar på regeringens bedömning kring hur energislagen ska fördelas och hur detta bör ske, runtom i vårt land. Vi tror inte heller att göteborgarna vill bo granne med ett kärnkraftverk.

Fler parkeringsytor i centrala Göteborg ska byggas om till bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns tillfällen där parkeringsytor, eller andra hårdgjorda ytor, kan förvandlas till bostäder, lokaler, kultur eller kommers – och det är oftast bättre att bygga på asfalterad yta än att exploatera stadens viktiga gröna lungor. Samtidigt behöver vi ha parkeringsplatser för boende och besökare, vilket gör det till en löpande avvägning. Göteborg har mycket annan mark också.

Kommunen ska köpa in bostadsrätter för att göra om dem till hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förslaget är dyrt och ineffektivt. Skattebetalarnas pengar behöver värnas. Det bästa kommunen kan göra för att minska bostadsbristen är att bygga många nya hyresrätter, planera många nya hyresrätter och stoppa högerns ombildningar av befintliga hyresrätter.

Restauranger ska få servera alkohol dygnet runt i Göteborg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Socialdemokraterna har tidigare båda minskat och ökat öppettiderna på krogen. Vi menar att sådana förändringar måste göras med hänsyn till den allmänna ordningen, polisens rekommendationer, krogbranschens synpunkter, krogpersonalens arbetsmiljö och den generella folkhälsan. Dygnet runt-servering hade påverkat folkhälsan och otryggheten på ett negativt sätt.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Då det i dagsläget inte finns lagstöd för att införa ett förbud kan inte kommuner ta ställning till den här frågan. Däremot är det problematiskt att unga tjejer inte får bestämma själv hur de ska klä sig och det är problematiskt undervisningsmässigt att läraren inte ser ansikten på sina elever. Vi kommer följa frågan noga och ta ställning till förbud när eventuella lagändringar genomförs.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns en mytbildning om att kommunala bolag skulle vara skadliga. Det stämmer inte. Göteborg Energi, Göteborgs Spårvägar, Liseberg och många andra kommunala bolag bidrar dagligen till att göra Göteborg till en bättre stad för göteborgarna. Utförsäljningar är inte en väg framåt. Däremot ska inte kommunen leka affär och ge sig in på riskfyllda marknader där privata företag sköter verksamheten kl

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Sex timmars arbetsdag i en kommun är en mycket dyr lösning, som skulle kräva högre kommunskatt. I den offentliga sektorn finns ingen vinst att omfördela om, utan finansieringen skulle komma från andra löntagares fickor och från andra delar av den kommunala välfärden. Vi prioriterar högre löner, fler kollegor och bättre arbetsmiljö. Däremot kan vi tänka oss vissa modeller för äldre medarbetare.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att politiken lyssnar på göteborgarna kring hur Göteborg ska bli bättre. Men folkomröstningar är inte det bästa sättet. Det bästa sätter är att politiker från alla partier är ute och träffar människor, besöker arbetsplatser, finns i grannskapen och tar in synpunkter från föreningslivet. Vi uppmanar alla som vill sätta välfärden först att engagera sig i Socialdemokraterna.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi socialdemokrater drev igenom detta, mot högerpartiernas vilja och trots deras motstånd. Språkförbistring är både ett kvalitetsproblem och ett arbetsmiljöproblem. Vi menar att både äldre och anhöriga har rätt att göra sig förstådda och att medarbetare har rätt att förstå varandra. Språktestet kan dessutom höja statusen i yrkena och få fler att söka sig dit.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi socialdemokrater vill minska ersättning till friskolor då de, enligt skollagen, har ett mycket mindre ansvar än de kommunala skolorna. Denna sneda ansvarsfördelning gör att vinstdrivande skolor kan ta ut enorma vinster som egentligen ska gå till eleverna. Detta förslag är i rätt riktning men inte tillräckligt för att komma åt vinstjakten i skolan.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi Socialdemokrater vill se till att politiken ger möjligheten för folk att ställa om till mer klimatsmarta lösningar och omställningen ska vara rättvis. Laddstolpar är en sådan sak som möjliggör för fler att ställa om. Här är det viktigt att de allmännyttiga bostadsbolagen ser till att de hyresgäster som behöver laddstolpar tillhandahåller detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Ju fler privata företag som bedriver vinstdrivande skolor desto mer tar marknadslogiken över för samtliga skolor i en kommun, och desto mer skattepengar förvandlas till börsavkastning. För att stoppa marknadsskolan måste vinstjakten stoppas med lagändringar i riksdagen, vilket blockeras av högerpartierna i dagsläget. I väntan på dessa måste kommunen göra vad man kan för att fler ska välja allmänna

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Göteborg satsade mycket på kulturen under det förra socialdemokratiska styret. Det förändras inte under ett nytt socialdemokratiskt lett styre. Kulturen är viktig för både barn och vuxna, för både besökare och boende, för både unga och gamla. I Göteborg ska kulturen vara folklig och finnas i hela staden.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Göteborg har stora utmaningar med segregation och gängkriminalitet, med underfinansierade förskolor och stressad omsorgspersonal, vilket inte kommer lösas med nedskärningar eller privatiseringar. Vi vill stärka skolan och socialtjänsten för att fånga upp unga på glid. Istället för att höja skatten vill vi omfördela från byråkrati till välfärden: Färre byråkrater och fler lärare, helt enkelt.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler socialarbetare till skolor och förskolor
 • Planera för fler bostadsrätter och villor i utsatta områden
 • Skapa kommunala specialenheter mot rekrytering till kriminella nätverk

Så svarar S: Vi ska vända varje sten för att bryta segregationen och trycka tillbaka våldet. Varje förslag kommer att övervägas för att göra otrygga områden tryggare. Men vi tror att de förslagen som vi prioriterade här kommer öka tryggheten både på lång- och kortsikt om de införs.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Göteborgs val:

 • Anställa fler lärare i kommunala skolor
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare möter
 • Minska barngrupperna i förskolan

Så svarar S: Vi Socialdemokrater sätter välfärden först - före dyra privatiseringar och vinstjakt. Därför valde vi tre prioriteringar som vi kommer driva hårt som just sätter välfärden först.