Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Gnosjö

Varför ska väljarna rösta på er?

Gnosjö kan bättre! Vi behöver öka takten på bostadsbyggandet, tillföra mer resurser inom äldreomsorgen och rusta upp våra grundskolor.

Våra viktigaste lokala förslag

Det behövs fler bostäder - åt alla

Våra ungdomar ska kunna flytta hemifrån, därför behöver vi bygga fler bostäder till rimliga boendekostnader.

Barnen är vår framtid

Vi vill anställa mer personal så att våra barn och ungdomar får de bästa förutsättningarna att förverkliga sina drömmar.

Sveriges bästa omsorg!

Socialdemokraterna i Gnosjö spänner bågen och vill att omsorgen om våra barn, sjuka och gamla ska vara Sveriges bästa. För det krävs det mer resurser till omsorgen och en tydligare styrning och ledning som inte ägnar tid åt att försöka privatisera vård, skola eller omsorg.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att det ska vara ett majoritetsstyre som orkar fatta beslut.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi spekulerar inte utan vi väntar in valresultatet.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Gnosjö

Kommunens tjänsteresor ska ske med med tåg i stället för bil

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Så långt det är möjligt ska vi välja tåget för tjänsteresor, det är klimatsmart och kostnadseffektivt.

Kommunen ska anställa ordningsvakter för att öka tryggheten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska ha en sund konkurrens och en mångfald av bolag, kommunala bolag spelar en viktig roll för att bredda tjänsteutbudet för kommunens invånare

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha kontroll på välfärden.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Gnosjös val:

 • Höja lönerna i den kommunala äldreomsorgen
 • Införa avgiftsfri förskola från två års ålder
 • Planlägg nya attraktiva bostadsområden