Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna har en politik för framtidens Gällivare. Vi har erfarenhet av att leda en kommun och vi har en stor samarbetsförmåga

Våra viktigaste lokala förslag

Utöka och bredda bostadsbyggandet i Gällivare och byarna

För att Gällivare kommun ska klara en stor inflyttning för att klara kompetensförsörjningen till Gällivares växande gruvindustri, vård och omsorg och skola krävs det att det byggs fler bostäder i alla former i både tätort och på landsbygden. Vi behöver fler villor, bostadsrätter, hyresrätter och i både tätort och byar.

Avsätt pengar till äldre som vill arbeta kvar som handledare i verksamheterna

Gällivare står inför en snabb expansion av industrin och har stora rekryteringsbehov tillsammans med kommunen och regionen. Problemet är att vi har en åldrande befolkning , en snabb generationsväxling där stora generationer går i pension medan de som ska ersätta är färre. Vi behöver behålla äldre längre för att stötta upp de många yngre på arbetsplatserna. Vi behöver göra jobben attraktivare

Stötta utvecklingen av intrapenader i skolan i Gällivare

Vi socialdemokrater är kritiska till privatiseringar av skolan som innebär att vinster går till storbolag istället tillbaka till skolan för satsning på kvalitetsutveckling. Vi ser hellre satsningar på intrapenader som skapar möjligheter för personalgrupper att utveckla sina verksamhetsidéer inom kommunala ramar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna i Gällivare ställer upp som eget parti i Gällivare men samarbetar gärna för att leda kommunen med partier som delar vår värdegrund

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna (SD)

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Bra med ökat personalinflytande inom de kommunala ramarna, ex intraprenader eller kooperativ.

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En bra ordning på parkeringen i centrum är viktig. Ökar tillgängligheten till centrumhandeln!

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Inom vissa områden behövs kommunala bolag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte ett realistiskt med den personalbrist som råder idag, men vi behöver jobba vidare med olika former av arbetstidsförkortning.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De flesta kommunala frågorna lämpar sig inte för folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är viktigt men idag är det inte realistiskt att ställa dom kraven. Jobba och studera samtidigt är den snabbaste vägen till goda språkkunskaper.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla skolor ska ha samma uppdrag och samma ansvar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det kloka är att återinföra det statliga investeringsstödet som höll nere hyrorna i nyproduktion. Detta stöd tog borgarna bort vid senaste budgeten.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla pengar inom äldreomsorgen ska gå till de äldre, inte till vinster.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Laddinfrastrukturen ett delat ansvar mellan alla aktörer. Statligt investeringsstöd är en förutsättning

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver all arbetskraft vi kan få. Samtidigt är det självklart för oss att hjälpa människor som flyr krig och konflikter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi behöver öka stödet till förenings- och kulturlivet. Ett aktivt kultur och fritidsliv är en förutsättning för attraktivitet och tillväxt

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kommunalskatten behövs för att finansiera våra välfärdstjänster. Allt från gator till äldreomsorg

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Gällivares val:

 • Bygga fler bostäder
 • Göra satsningar för att få äldre att jobba kvar längre
 • Öka samarbetet med näringslivet för att locka arbetskaft