Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Gagnef

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill föra en politik som ger alla i vårt samhälle en god möjlighet att kunna verka och bo i Gagnef i livets alla skeden. Då behövs en stark struktur i kommunens verksamheter och ansvar gentemot medborgarna.

Våra viktigaste lokala förslag

Persontrafik på västerdalsbanan

Vi vill verka för att bygga ut persontrafiken på Västerdalsbanan för att medborgarna i Västerdalarna ska kunna ex. pendla till arbete mm

Trygg kommun att bo och verka i

Vi vill verka för att skola, barnomsorg och äldrevården ska vara trygga att vara i med personal som har behörighet för sitt tjänsteutövande med goda arbetsvillkor.

Bra villkor för företagare.

Vi vill verka för att företagare ska kunna utvecklas samt skapa möjlighet för nyetableringar i Gagnefs kommun genom ett bra samarbete mellan kommun och företagare.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi vill att det ska gå fortare att bygga ut och förbättra väg, tåg nätet även vad gäller persontrafik med tåg till Västerdalarna till Sälen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Helst egen majoritet men vi är öppna för samarbete som det är nu om det behövs. Det är klokast att inte föregå valresultatet som talar om vad väljarna vill.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kosa är ingen favorit att samarbeta med.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Gagnef

Fler fritidsgårdar ska öppna i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi behöver se och möta alla ungdomar på ett bra sätt.

Björbo särskilda boende ska vara kvar i nuvarande form

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Detta måste vi se över på ett långsiktigt sätt.

Inkomstkraven för att få bostad av allmännyttan ska sänkas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla behöver någonstans att bo under livets alla skeden.

Elever ska förbjudas att använda ansiktstäckande slöja i grundskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Detta är en skolfråga inte politisk fråga.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla ska kunna äta i skolan för att kunna deltaga i undervisningen, bättre att kunna välja själv.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla behövs i en kommun.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Helt rätt, men vi måste vara lyhörda inför kommunens ekonomiska verklighet.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi som är förtroendevalda i kommunfullmäktige valet har fått ett mandat av väljarna, detta är bara i yttersta nödfall.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det behövs en basnivå för att kunna utföra jobbet men sen måste vi komma ihåg att i dagens samhälle behövs alla språk.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En god kommun har detta själva, men bara i nödfall kan det vara ok.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Till viss del men inte helt, detta måste vara inbakat i den övergripande miljösatsningen.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi måste alla hjälpa till men efter förmåga och resurser som kommunen har , annars måste Regeringen stötta upp kommunen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig skolan ska vara kommunal, inga vinster sak tas ut på elevernas framtids studier. Här gäller allas lika värde som värdegrund.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig All kultur sak bevaras och utvecklas till nästa generation.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Ska vi ha en trygg kommun så behövs en god ekonomi , sen får vi aldrig slösa med medborgarnas skattemedel.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Gagnefs val:

 • Bygga ut kommunala skolor
 • Ge barn med behov särskilt stöd även i förskolan
 • Ge kommunanställda rätt till heltidstjänster