Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Filipstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en rättvis och solidarisk politik. Plånboken får inte styra barnens möjligheter till utveckling. Välfärden ska drivas av kommuner o regioner och inte vinstdrivande företag. Viktigt att satsa på föreningslivet för alla åldrar. Fortsätta utvecklingen av näringslivet och få nya företag till vår fina kommun. Vi satsar också på sjönära tomter med tillgång till gemensam brygga.

Våra viktigaste lokala förslag

Fortsätta bedriva välfärden i kommunal regi

Vi vill fortsätta att driva välfärden i kommunal regi. Inga bolag ska ta sortera bort elever, brukare m fl. Vinsten ska återinvesteras i kommunen inte privata plånböcker.

Fortsätta investera i miljö o klimat

Vi bygger en skola, idrottshall och simhall som är klimat och energisnåla. De har bl a solceller. Vi ska bygga en biogasanläggning. Ett företag tittar på elutvinning i våra nedlagda gruvor. Finns idéer om en solcellspark. Flera fastigheter inom kommunen har solceller. Alla nya fastigheter eller vid takbyte på befintliga installeras solceller. Vi diskuterar gärna utveckling inom detta område.

Våra kommuninvånare ska känna sig trygga

Invånarna ska kunna vistas ute i vårt samhälle utan att känna oro. Vår blåljuspersonal ska mötas med respekt o uppskattning. Vi vill fortsätta utveckla samarbetet med polisen. Regelbundna trygghetsvandringar i hela kommunen. Arbeta för ökad polisnärvaro i vår kommun.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Etableringstiden vill vi ha i 10 år i jämfört med 2 år som det är idag Övergivna hus som ägarna struntar i ska kunna rivas med hjälp av statliga medel. Strandskyddet ska vara lättare att ta bort i glesbyggd med flera 100 sjöar o tjärnar. Övergivna bilar ska undanröjas o skrotas

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna har minst 51% i kommun, region och riksdag

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Filipstad

Byskolorna i kommunen ska vara kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att elevantalet fylls på och undervisning sker med utbildade lärare för att ge eleverna en fullgod utbildning.

Nedlagda gymnasieprogram på Spångbergagymnasiet ska startas igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Gärna starta Bergteknik och då tillsammans med företag i branschen för att få undervisning i senaste tekniken. Gällande Handelsprogrammet har ansökningarna varit få och därmed har man sett begränsade möjligheter att bedriva en bra undervisning. Om efterfrågan ökar kan frågan åter väckas.

Kommunen ska lägga mer resurser på orter utanför centralorten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Idag strävar vi efter att tillhandahålla så god service som möjligt i hela kommunen.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska finnas både kött o vegetariskt varje dag.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommun ska kunna bedriva bolag då vinsten går tillbaka till kommunkassan och därmed också invånarna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om staten står för ekonomin det kostar och fler utbildar sig till USKOR, SSK.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Så länge vi har friskolor ska det vara ett krav att ta emot alla elever oavsett etnicitet eller funktionsnedsättning. Skippa kösystemet.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vårt bostadsbestånd är idagsläget tillräckligt inom allmännyttan.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Välfärdens pengar ska stanna inom välfärdssystemet och ska inte drivas av företag vars intresse är aktieutdelning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att staten tillskjuter medel till detta då alla kommuner har olika ekonomiska förutsättningar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De kommuner som tog emot många nyanlända 2015 och fortfarande kämpar med att integrera dem i samhället. Ska kunna undantas tills de andra kommunerna kommit ikapp.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Skola o utbildning ska bedrivas av offentliga aktörer och inte vinstdrivande företag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inte minskat på budgeten till kulturlivet som vi gjort i andra nämnder o styrelser. Det är även en del i vår vision om en välmående kommun. Där kulturen är med och bidrar positivt till folkhälsan.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi höjde kommunalskatten inför 2022 för att finansiera simhall, skola och idrottshall.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Filipstads val:

 • Införa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Lägga mer pengar på att stärka kompetensen inom äldreomsorgen
 • Öka andelen el från solenergi och vindkraft