Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Falköping

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna är det parti som står för ett rättvist och jämlikt samhälle oavsett social bakgrund. Alla har rätt att känna frihet, trygghet och framtidstro. Ingen skall hållas tillbaks och ingen skall heller lämnas efter. Vi vet att vårt samhälle blir starkare när vi håller ihop.

Våra viktigaste lokala förslag

Alla barn och unga har rätt till en bra start i livet o en trygg uppväxt.

Den gemensamma välfärden är det bästa vi har för att stärka tilliten emellan människor. Vi kommer att prioritera: Mindre barngrupper inom förskolan, Utökat stöd och tidiga insatser för barn med särkilda behov i förskolan och skolan. Fler pedagoger i klassrummet. Ökaantal platser och utveckla verksamheten för barn med behov av omsorg på obekväma tider.

De generationer som byggt vårt land ska ha en trygg ålderdom.

Öka bemanningen med rätt kompetens inom äldreomsorgen, Öka resurserna till olika boendeformer, Ta bort minutstyrningen inom hemtjänsten, Skapa fler mötesplatser för äldre för att motverka ensamhet. öka stödet till anhörigvårdare.

Vi vill skapa ett Socialt hållbart Falköping

Vi ska gå före i Klimatarbetet. Främja lantbruket och korta livsmedelskedjan. Falköping, fortsätta att utveckla Marjarpområde,Skaraborgs Logistic Center, Alla kommuninvånare som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet, skapa fler ferieplatser till ungdomar, Utveckla lärcenter i nära samverkan med näringslivet, samt i syfte att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej, vi är överens i partiet i viktiga samhällsfrågor. D v s ur ett kommunalt och regionalt perspektiv är det vård, skola och omsorg de frågor som vi skall fortsätta utveckla och värna.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är beredda att diskutera olika typer av majoriteter men kommer aldrig att samverka med Sverigedemokraterna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kommer ej att styra tillsammans med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Falköping

Planerna på att bygga Platåskolan för över tusen elever ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi anser att det är viktigt att alla elever får ändamålsenliga och nya fräscha skollokaler som är anpassade till alla grupper av elever och som också stämmer överens med nya läroplaner och som lockar till lärande.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Övervakningskameror skall enbart användas där det är absolut nödvändigt. Övervakningskameror kräver också uppföljningsresurser.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Väsentligt att kommunen kan tillgodose och trygga för medborgarna väsentliga behov., t ex infrastruktur och bostadsförsörjning.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Ett bra förslag som vi kan arbeta för på lång sikt men som i dagsläget ej är möjligt att genomföra. Vi anser det viktigt att i första hand komma tillrätta med den arbetsmiljö som råder inom äldreomsorgen och stärka upp med mera personal. Detta måste ske först innan man minskar arbetstiden.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi anser det viktigt att diskutera och ha en dialog med kommuninvånarna innan beslut tas. Detta kan ske t ex genom medborgardialoger. På det sättet kan man som kommuninvånare känna delaktighet i beslut som tas.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Absolut, friskolor skall ha samma skyldighet som kommunala skolor att ta emot alla elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att detta är något som skall finansieras av regeringen. Det gör man genom att t ex räntesubventionera vid nybyggnation.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi har idag företag som driver hemtjänst i vår kommun. Som parti anser vi det vara av största vikt att både äldreboenden och hemtjänst drivs i kommunal regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att möta framtidens behov av publika laddstolpar måste kommunen ansvara för att vi får flera laddstolpar tillgängliga i vår kommun.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Falköpings kommun har tagit emot många flyktingar under flyktingkrisen 2014 - 2015. Vi tog då ett stort ansvar som kommun och kan se att vi i jämförelse med många andra kommuner tagit ett stort ansvar. Fördelningen av nyanlända ut i kommunerna måste bli mera jämt fördelat. Då har vi mycket större möjlighet att lyckas med integrationen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Vi har idag privata företag som driver förskolor i privat regi, detta anser vi fungera bra. Två skolor drivs av privata företag, det anser vi vara alldeles tillräckligt.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Kultur är viktigt och det skall vara tillgängligt för alla. Kulturskolan i vår kommun vill vi utveckla och göra det möjligt för fler elever att både ta del och utöva olika former av kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har idag en kommunal skattesats som ligger bra till i jämförelse med andra Skaraborgs kommuner

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Falköpings val:

 • Minska barngrupperna i kommunens förskolor
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Öka antalet lärare i lågstadieskolorna