Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Falkenberg

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill fortsätta den framgångsresa som vi har startat med Framtid Falkenberg. Kommunens befolkning växer tex som aldrig förr, företagen satsar, skolan har de bästa resultaten någonsin och det planeras bostäder i nästan varenda ort. Vi vill ta hela kommunen till en högre nivå för alla invånare. Hela kommunen ska utvecklas och alla invånare ska få del av det växande välståndet.

Våra viktigaste lokala förslag

Skapa Campus Falkenberg

Vi vill att kommunens nuvarande vuxenutbildning utvecklas med yrekshögskole och högskoleprogram som ges lokalt i Falkenberg.

Inga nya områden för vindkraft

Kommunen producerar mest vindkraft i Halland. Vi vill sätta ett stopp för att etablera nya områden för vindkraft nästa mandatperiod. Bördan från Vindkraften måste fördelas mer rättvist innan mer kan byggas i Falkenberg.

En bra skola för alla barn.

2021 var skolresultaten de högsta någonsin. Det räcker dock inte. Det finns fortfarande för stora skillnader mellan skolorna som inte har tillräckligt bra resultat. Resurserna måste fördelas till de barn som behöver det mest. Vi vill också fortsätta att ha kvar landsbygdsskolorna för de minsta barnen och ha riktigt bra högstadieskolor. Vi står för en helhetspolitik där alla barn får chansen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi håller isär riks och kommunpolitik.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En majoritet som leds av S. Sannolikt ett samarbete även med borgerliga partier. Vi har ett bra samarbete med L och KD idag.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Falkenberg

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behövs på flera platser i staden. Löser problemet med skadegörelse och gör områden tryggare för vanligt hederligt folk.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Falkenberg är omgärdat av åkermark. Vi måste välja noga vilka områden som bebyggd men all åkermark går inte rädda om vi vill att staden och kommunen ska utvecklas.

Kommunen ska ställa krav på solcellsanläggningar vid nya bostadsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Falkenberg har hoppat över denna fråga

Kommunen ska säga nej till nya vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi säger nej till nya områden för vindkraft eftersom vi redan tar störst ansvar i Västsverige och det inte finns några bra områden kvar för de nya superhöga 240 meters verken. Vill någon byta ut befintliga verk mot större är vi öppna för att titta på det.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns inga sådana. De kommunala bolag som finns har strategiskt värde för bostäder, energi, vatten och besöksnäringen.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett bra förslag men det ska inte beslutas av kommunen utan i förhandlingar med facken så som vi har gjort i Sverige väldigt länge.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om behovet finns är vi öppna för det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Friskolorna har 20 procent av grundskolan i kommunen. Då bör de också ta ca 20 procent av de nyanlända eleverna.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt med fler lägenheter för vanligt folk.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Alla företags syfte är att skapa vinst. Det regleras i lagen. Vi tycker det är viktigare att alla pengar används än att de går till stora omsorgsbolag som ägs av personer som redan har en väldigt god ekonomi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver prioritera skolan och omsorgen. Detta kan företag lösa. Bilägaren ska betala för sin el.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Falkenberg har tagit emot många historiskt och vi behöver jobba med integrationen av dem i första hand. De behöver komma in i samhället med jobb, föreningsliv och bostad där de möter svenskar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Friskolorna har lägre andel behöriga lärare och utarmar den kommunala skolan som alltid har grundansvaret att ge utbildning till de som är kvar. Kommunen behöver en mer likvärdig skola där lärarna får chansen att lyckas med alla klasser där barn från olika områden möts.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Skolan och omsorgen är alltid viktigast för oss. Vi vill stärka de områdena

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Med den stora befolkningstillväxten så klarar vi detta med samma skatt.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Falkenbergs val:

 • Ge mer pengar till skolor med låga resultat
 • Utöka bemanningen i äldreomsorgen
 • Utöka elevhälsan i kommunens skolor