Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Eskilstuna

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna kommer alltid att sätta Eskilstunas intressen främst. Aldrig tveka att säga som det är och göra vad som krävs. Vi är ett parti med kunniga och engagerade företrädare. Partiet har en politik för helheten och inom alla områden, vilket är viktigt. Socialdemokraterna kan samarbeta med många partier, leda i svåra som goda tider och företräder mångas perspektiv.

Våra viktigaste lokala förslag

Segregationen ska brytas och samhällsgemenskapen öka

Barn ska inte växa upp i stadsdelar där inga vuxna går till jobbet – därför ska aktivitetsplikt för personer som har försörjningsstöd genomföras. Trångboddhet ska motverkas och segregationen ska motverkas – krav på annan inkomst än försörjningsstöd för hyreskontrakt i vissa stadsdelar och begränsningar i antal boende/lägenhet är sådana metoder. Samarbete viktigt med såväl K-fast som privata värdar

Brottsligheten ska pressas tillbaka och samhället tidigare gripa in

Socialtjänsten ska agera ingripande och tillsammans med polis kunna intervenera i familjer med individer som misstänks ägna sig åt brottslighet. Det brottsförebyggande arbetet ska utökas med vår satsning Trygga Unga där kommunens samarbete mellan socialtjänst, polis och skolor står i centrum för att fånga upp ungdomar. Antalet ordningsvakter ska bli fler och kamerabevakningen ska utökas.

Trafiksituationen ska lösas och parkeringarna bli fler.

Fler gator ska öppnas upp för biltrafik och antalet parkeringar i stadskärnan ska bli fler, t. ex. längs Nygatan. Avgiften för parkering ska stimulera ett levande centrum och underlätta betalning för parkering. Vi ska åtgärda trafikproblemen med t. ex. cirkulationsplatser vid Djurgårdsskolan och Gap Sundin och sänka hastigheten där det behövs, t. ex. vid Lagersbergsskolan.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det gör det säkert. Vi söker mandat från eskilstunaborna, för att företräda eskilstunabornas intressen. Om det kolliderar med vad riksdagen eller partierna tycker där, som har hela landet som fokus, kommer vi alltid att ta Eskilstunas sida. Alltså förekommer det.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi går till val som eget parti. Men det samarbete vi nu ingår i har fungerat mycket väl och har tjänat Eskilstuna väl. Vi är ett samarbetsparti till naturen och vill ta ansvar för att bilda det bästa samarbetet för Eskilstuna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi pratar med, har samsyn i enskilda frågor med alla. Samarbeten är mer krävande

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Eskilstuna

Kjula flygplats ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Just nu är läget oklart. Som flygplats för allmänhet och affärs/turistresor finns inga möjligheter inom överskådlig tid. Men flygplatsen har visat sig vara av stor strategisk vikt för Sveriges försvar, igen. Det den byggdes för från början. Att lägga ner kan betyda att skada Sveriges försvarsförmåga med stor sannolikhet. Arbete pågår.

En ny scen ska byggas i Stadsparken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Bättre är att ha flyttbara scener där behov finns för stunden. Risken är att fasta anordningar blir oanvända långa tider. Picnic i Parken är ett exempel på vad som funkar utan en fast scen.z

Kommunens gymnasier ska erbjuda fler utbildningar inom bristyrken

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Självklart. Det är så vi jobbar idag. Men det styrs inte enbart av kommunen utan staten påverkar detta likväl.

Personer med hemtjänst ska själva få välja vilken aktör de vill anlita

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: LOV har visat sig öppna för oseriösa aktörer, organiserad kriminell verksamhet som ätit sig in och osäkerhet kring kvalitet. Bättre är att jobba med upphandling av aktörer och att öka valfriheten inom den kommunala verksamheten.

Inga fler kommunala hyreslägenheter ska få säljas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns inget självändamål med att sälja dessa lägenheter. Och allmännyttan ska vara stor och ha bra bostäder människor har råd med. Men för att bygga fler bostäder åt fler och hålla hyror nere på dessa och på det som renoveras, för det måste också göras, så kan mindre försäljning ibland behövas för att betala för att hålla nere hyrorna på det nya och renoverade.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunala bolag ska inte konkurrera med privat verksamhet om det inte är så att det ligger ett stort och viktigt demokratiskt intresse för medborgarna i att driva ett bolag för deras behov. Som att kunna ha inflytande eller hålla ner taxor och avgifter. Det gäller att vara vaksam så att bolag ägnar sig åt rätt saker. I Eskilstuna finns en bra vaksamhet och balans på detta.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Verkligheten är den att det är svårt att få tag i tillräckligt med duktiga medarbetare idag. Så dem vi har behövs i verksamheten. Därför är det viktigare att säkra att vi inte har delade turer, har önskad sysselsättningsgrad, en god löneutveckling, bra chefer och tillräckligt med kollegor så att man orkar med sitt arbete.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja. Man ska inte kunna få anställning om man inte klarar språket såväl som inte har andra kunskaper. En person som ändå är lämplig ska få kunna få stöd och utbildning.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen har inte det formella ansvaret idag och äger inte all mark och alla fastigheter. Så det är svårt. För alla kommuner. Men kommunen ska ta ansvar där den har rådighet samt samarbeta med privata företag och bostadsrättföreningar och fastighetsbolag. Det är ett gemensamt ansvar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Både ja och nej. Vi vet själva bäst i kommunen hur stor segregationen är, vad arbetsmarknaden kräver och vad vi klarar av utifrån våra resurser. Att staten tvingar en ojämn fördelning mellan kommuner och att en del kommuner smiter från ansvar är ett problem. Om staten tog ansvar för flyktingen tills den försörjer sig och familjen själv vore problemet mindre.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill inte stänga några befintliga skolor, men vill ha ett stopp för nyetableringar av aktiebolagsskolor i Eskilstuna. Pengar som skattebetalarna lägger på skolan ska gå till elever och lärare. Inte vinster i ett annat land eller till nån som bor på annan ort.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur får människor att må bra, skapar jobb och trygghet. Eskilstuna konsumerar mindre kommun än andra kommuner. Fler företag inom sektorn behövs, men då kan kommunen också behöva satsa mer.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Helst skulle vi behöva sänka skatten lokalt något och höja nationellt. Då får de med lägst inkomster sänkt skatt och de med högst lite högre. Men vi kan inte sänka om det riskerar att minska resurser till skola, äldreomsorg och sociala förebyggande insatser. Kan vi undvika att höja är det också bra jobbat. Viktigt är att vara varsam med och prioritera varje skattekrona noga.

Vilka insatser ska min kommun prioritera i otrygga områden?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Eskilstunas val:

 • Anlita fler kommunala ordningsvakter
 • Skola, polis och kommun ska rikta insatser mot unga som riskerar att bli kriminella
 • Öka resurserna till kommunala vuxenutbildningar för att minska arbetslösheten

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Eskilstunas val:

 • Anställa fler speciallärare i kommunens skolor
 • Bygga fler bostäder för ungdomar och studenter
 • Införa en maxgräns för hur många anställda en hemtjänsttagare ska möta