Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Enköping

Varför ska väljarna rösta på er?

För ett handlingskraftigt ledarskap som prioriterar skolan, äldreomsorgen och föreningslivet.

Våra viktigaste lokala förslag

Prioritera välfärden

Grunden för kommunens arbete är att säkra pengar och personal till välfärden. Därför behöver kommunen prioritera en skola som har tillräckligt med pengar för att alla barn ska gå stärkta ur skolan. Vi behöver också prioritera att ge våra äldre en respektfull ålderdom med bra arbetsvillkor för omsorgspersonalen.

Det livsviktiga föreningslivet

Vi vill stärka samarbetet med idrottsrörelsen och öppna Föreningarnas hus centralt i staden och i kransorterna. Vi tror också på kulturskolans förmåga att bidra till integration och högre studieresultat genom att knyta dess verksamhet närmre grundskolan.

Klimatet - en avgörande framtidsfråga

Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera kommunen och ställa om till ett hållbarare samhälle. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla våra krafter kan vi klara vår största framtidsutmaning. Därför behöver kommunen öka andelen närproducerad mat i sina verksamheter och bli en Fairtrade city.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Lokalt lägger vi större tyngd på det förebyggande arbetet för att skapa trygghet. Exempelvis behovet av fritidsgårdar och en stärkt elevhälsa.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokraterna går till val som enskilt parti och vill sedan förhandla fram en majoritet som tar tag i de viktiga samhällsfrågorna.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Enköping

Kommunen ska sälja Pepparrotsbadet till en privat aktör

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Fler gator i centrala Enköping ska bli bilfria

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill hellre se fler gångfartsområden där bilar och människor samsas om utrymmet.

Ett nytt hotell ska byggas på gamla stadshotellets tomt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Konstföreningen ska få vara kvar i gamla tingshuset

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill prioritera heltidstjänster och att ta bort delade turer framför kortad arbetstid.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Enköpings val:

 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Öka grundbemanningen i kommunens hemtjänst
 • Öppna fler fritidsgårdar för barn- och unga