Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ekerö

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på föreningslivet!

I Ekerö är en särskilt viktig fråga för oss att satsa på föreningslivet! Det är både för den fysiska och psykiska hälsan då vi vet hur viktigt föreningslivet är för att unga ska hitta sociala sammanhang även utanför skolan och för äldre är föreningslivet viktigt för att bryta ensamheten. I Ekerö dras vi dock med lokalbrist på grund av de styrandes ovilja att ta kommunalt ansvar på detta område.

Satsa på de äldre

För oss är det viktigt att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen och att vi försäkrar oss om att de äldre får återkommande hemtjänstanställda som de känner igen. Det vill vi bland annat säkerställa genom rätten till heltid samt genom att inrätta en vikariepool i Ekerö och således särskilt satsa på de äldre.

Satsa på de yngre och deras lokaler

Sist men inte minst vill vi så klart satsa på framtiden och de yngre. Här krävs det inte minst att vi rustar upp skol- och förskolelokaler som det har klagats på brett i Ekerö (- inte minst av vår revision). Vi vill dock även inom detta område särskilt satsa på fler vuxna i skolan för att fler barn ska bli sedda och få det stöd de behöver.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ekerö

Munsö skola ska bli en låg- och mellanstadieskola igen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill att hela kommunen ska leva en förutsättning för det är att det finns samhällsservice såsom grundskolor i hela Ekerö inte bara tätorten!

Kommunen ska uppföra ett allaktivitetshus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för ett levande och aktivt föreningsliv. Idrott och föreningsliv ger livskvalitet, bygger starka samhällsmedborgare, skapar sammanhang och sammanhållning. Socialdemokraterna sätter idrotten och dess positiva påverkan på samhället högt men ambitionerna har varit för låga i Ekerö – det vill vi ändra på!

Kommunen ska underlätta för bostadsbyggande i strandnära lägen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill värna allemansrätten och tillgängligheten till stränder och natur för alla.

Kommunen ska inte sälja mark till friskolor

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är en dålig ekonomisk politik att sälja ut mark för att sedan behöva betala mer för att hyra lokalerna i framtiden.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är självklart att våra äldre ska kunna kommunicera med den personal som de möter varje dag.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska föra en aktiv politik för att fler bostäder ska byggas, för att fler ska har råd att bo genom hela livet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är inte emot att privata bolag kan finnas som ett komplement inom välfärden. Vi är däremot motståndare till att de plockar ut stora vinster från skattebetalarna genom att spara in på personal och brukare.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Föreningslivet är viktigt för att bryta ensamheten hos äldre och främja såväl fysisk som psykisk hälsa. Det är kanske den viktigaste långsiktiga trygghetssatsningen vi kan göra som kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ekerös val:

 • Anställa fler pedagoger i kommunens skolor
 • Minska storleken på barngrupperna i kommunens förskolor
 • Ordna fler lokaler åt föreningar