Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Eda

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Eda är klara att ta över taktpinnen i Eda för att det är hög tid å skapa ordning och reda i kommunen. Detta för att få stopp på den ständigt försämrade utvecklingen runt ekonomi och standardsänkningar på service och tjänster för våra invånare och personal.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygghet för äldre

Åldrandet ska vara en trygghet för alla. Att bo kvar i hemmamiljön så länge det går, ska vara möjligt. Särskilt boende och demensboende ska garanteras vid behov. Säkerställa personalbehovet för att säkra god vård och omsorg.

Skola och framtid

Alla elever som går ur 9:an ska ges möjlighet till gymnasiekompetens. Eleverna ska ha rätt att möta behöriga och skickliga lärare. Sätta in tidiga insatser för elever med behov och stärka elevhälsan. Säkerställa att skolan är en trygg plats med ordning och reda. Höja bidragen till föreningslivet för att utveckla fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.

Stabil ekonomi

Kommun måste komma på rätt väg mot enn holdbar och stabil ekonomi. Ekonomin måste drifta med mål om möjlighet för att kunna bidra til växt och utväkling. Invästeringar ska om möjligt lyftas frem med medler som er uppsparade från tidigare år.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vårt lokalparti delar samma värderingar och standpunkt i saker som i riksdagen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill se ett Socialdemokratiskt majoritetsstyre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi är öppna för alla som delar samma värderingar som vårt parti och som kan vara

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Eda

Kommunen ska säga ja till vindkraft på Björnetjärnsberget

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Partiet vill inte se en vinkraftpark i Björntjärnsberget. Vi vill bidra till vår egen elproduktion, men produktionen ska vara hållbar och med minsta möjliga påverkan på naturen. Vi ser inte at Vinkraftspark i Björnetjärnsberget er dette.

Demensvården ska centraliseras till Charlottenberg

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Efter genomförandet av fas 3 ska en analys av behovet göras vid given tidpunkt. Det ska föras en dialog med verksamheten och det ska göras en bedömning av vad som är fagligt bäst och ekonomiskt hållbart för vår kommuns ekonomi.

Högstadiet ska centraliseras till Gunnarbyskolan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Eda har hoppat över denna fråga

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Maten som erbjuds i skolan ska vara hållbar och ett smakfullt erbjudande till barnen i skolan.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej. Ingen privat verksamhet ska göra vinnst på våra offentliga tjänster.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en konkurrenskraftig arbetsmiljö i väst och en stor handelsmarknad som konkurrerar om samma personal. Om Eda kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare måste vi hela tiden överväga nya arbetsmiljöresurser. Partiet måste först få en överblick över ekonomin innan vi ser vilket handlingsutrymme vi har.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att vi ska ge våra tjänstemottagare en trygg vård måste personalen ha ett minimumsnivå av språkferdigheter innom Svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, vi tar detta för givet. Om de ska ingå i tjänsten måste de också ta sin del av ansvaret. Ingen skola ska ha möjlighet att välja sina elever.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Eda kommun har ett överskott av lägenheter i dag, för tillfället inte aktuellt.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ingen privat verksamhet ska göra vinst innom sjukvården.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är för närvarande inte en aktuell fråga i vår kommun. Om detta ska bedömas som ett behov måste en bedömning göras av detta.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill se till att skolor drivs av kommun.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur är ett viktigt område för folkhälsan och för att bidra till ett bredt kulturutbud för våra barn och unga som växer upp.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Edas val:

 • Erbjuda läxhjälp till alla elever i grundskolan
 • Ge äldre stöd att bo kvar hemma så länge som möjligt
 • Höja bidragen till föreningar