Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Dorotea

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en trygghet och stabilitet. En ekonomi i balans. Vi värnar om de svagaste. De som behöver mest hjälp i sin tillvaro. Både unga, gamla. elever, pensionärer, sjuka.

Våra viktigaste lokala förslag

Vård och stöd

Det ska finnas särskilt boende till de som fått det det beviljat. Det ska finnas meningsfulla dagligverksamhet på alla boenden.

Barn och ungdom.

Vi ska ha en skola som klarar att hjälpa alla elever att gå ut med godkända betyg så de kan fortsätta att utbilda sig för framtiden. En barnomsorg har hög kvalitet på sin verksamhet.

Arbetstillfällen.

Vi skapar bra förutsättningar så företag ska kunna etablera sig samt att befintliga företag kan utvecklas och på så sätt skapa flera arbetstillfällen. Se till att det finns bostäder för inflyttningar och på så sätt öka befolkningen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det finns säkert skillnader, men alla partier som är med i vår nuvarande valsamverkan, har lagt riksfrågorna åt sidan för att enbart fokusera på Dorotea och de utmaningar som vi har.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Beroende på valutgången. Men den valsamverkan som vi nu är inne i, har varit framgångsrik för Dorotea.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Absolut ingen samverkan med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Dorotea

Den kommunala musikskolan ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har skapat en annan modell där musikskolan ingår. Där även statsbidrag kan sökas.

Kommunen ska verka för att mer skatteintäkter från energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Mycket viktig fråga. Vi tillhandahåller mark och vatten för hela Sverige. Då ska även det generera intäkter till kommunen.

Kommunen ska säga ja till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har idag en vindkraftsplan som är beslutad. En översyn av den kommer att genomföras under nästa valperiod.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har bara ett kommunägt företag och det är Doroteahus i Dorotea AB. Det ska även fortsättningsvis vara i kommunens ägo.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett bra förslag men svårt att uppnå i en liten kommun med starka begränsningar i den kommunala budgeten.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I en liten kommun kommer åsikter fram ändå. Utan folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ett kanske välmenat förslag i stora kommuner men i lilla Dorotea klarar vi nog oss utan det.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I Dorotea har vi inga friskolor så den frågan är inte relevant. Men i övrigt ska den regeln finnas tycker jag!

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har redan idag en trappa för ungdomar. I övrigt har vi ingen nyproduktion av hyreslägenheter. Vi har idag försökt anpassa vårt hyresbestånd till den e3fterfrågan som finns.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att äldreboenden och hemtjänst ska bedrivas i kommunal regi. Varje skattekrona ska gå in i verksamheten. Dvs inga aktieutdelningar.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ganska bra förslag. Däremot kan det finnas även privata aktörer på vissa expansiva orter.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: DVS Enbart kommunal skola.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: I en mycket begränsad ekonomi så får alla verksamheter stå tillbaka. Men även kulturfrågorna är viktiga i en liten kommun.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Trots att vi har landets högsta kommunalskatt så gör vi bedömningen att det finns inte utrymme för skattesänkningar.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Dorotea har hoppat över denna fråga