Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Degerfors

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Degerfors sätter välfärden främst. Satsningar på barn/unga och vård är vårt fokus.

Våra viktigaste lokala förslag

Trygga anställningar- öka tillsvidare tjänster

Att vara timvikarie är ingen trygg anställning. Villkoren är stressande och otrygga och det är svårt för den enskilda att planera sitt liv, vardag och ekonomi. Därför anser vi att vi behöver utöka antal anställda inom bemanningspoolen för en starkare välfärd.

Rätt till heltid – men på bra villkor!

Degerfors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetet med att erbjuda alla anställda heltidstjänster ska fortsätta. Alla nyanställningar i kommunen ska vara heltid. Samtidigt som heltid är en rättighet så vill socialdemokraterna utreda alternativa lösningar för att man också ska orka jobba heltid. Vi ser allt för många sänka sin sysselsättningsgrad för att arbetsmiljön är för påfrestande.

Barnen i fokus

För oss är det viktigt att ge förutsättningar för utveckling och barns välmående. Därför vill vi satsa på att stärka elevhälsan, specialpedagoger, skolmiljö, läxfri skola, ANDT-arbete och satsningar på lekplatser som även innefattar en skatepark- för en meningsfull fritid.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Stabil socialdemokratisk majoritet

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi socialdemokrater kommer INTE att samarbete med Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Degerfors

Anpassa upphandlingar av varor och tjänster så att lokala företag kan delta

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Digitaliseringen av äldreomsorgen ska öka

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att möta framtidens behov med antal fler äldre- så behöver vi vara i framkant med utveckling av digitala hjälpmedel

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi är måna om att barnen får i sig den näringsrika maten dom behöver. Kan man tillgodose behoven fast genom en klimatanpassad måltid så ställer vi oss positiva till förslaget då vi ser att allt fler kommuner antar förslaget.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Heltid ska vara norm- men på bra villkor. Vi ser att heltidsresan är påfrestande för många i en redan känd påfrestande arbetsmiljö. Därför måste vi tillsammans med våra medarbetare hitta lösningar som bidrar till friskare personal.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi anser att man istället bör satsa på medborgardialoger

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I den svenska välfärden ska den som behöver vård och omsorg känna sig trygg med att kunna förstå vad personalen säger. Därför vill vi satsa mer på språkombud inom vård och omsorg så man har möjlighet till mer språkträning för att förbättra sin svenska.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Degerforss val:

 • Avskaffa delade turer i kommunens äldreomsorg
 • Avsätta mer resurser till barn som behöver särskilt stöd
 • Bygga äldreboenden i alla kommundelar