Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Bräcke

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill ha mer rättvisa och ett mer jämställt samhälle. Vi vill ge alla barn, oavsett vilka föräldrar man har, en trygg start i livet så att man kan och vågar satsa på sina drömmar. Vi tror inte att stora skattesänkningar för de rikaste leder till detta.

Våra viktigaste lokala förslag

Bättre välfärd för våra invånare

Bättre vägar och kollektivtrafik. Polisen ska komma tillbaka och polisstationen öppna igen. Bättre vård för våra gamla, särskilt de med demenssjukdomar. Börja prioritera förskolan och skolan.

Bättre stöd till föreningslivet

Under två år har pandemin slagit undan benen för stor del av föreningslivet. Nu behövs en nystart för många föreningar och vi vill att kommunen tillsammans med föreningarna pratar ihop sig om vad som är viktigast att satsa på framöver och sedan genomför detta.

Bättre stöd till det lokala näringslivet

Våra företagare är oerhört viktiga för vår kommun. De skapar arbetstillfällen och ger service till våra kommuninvånare, så det är möjligt att bo här. Vi vill att kommunen är möjliggörare för att starta och driva företag. Det kan handla om mark och lokaler, stöd och kontakter samt lösningsfokuserad myndighetsutövning.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Ja. Fördelningen av de statliga vägpengarna. Jämtlands län har ca 4 % av landets vägar men får bara ca 2,5 % av vägpengarna. Vi kräver en mer rättvis fördelning av vägpengarna inom landet.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi ser gärna att vi styr själva eller tillsammans med de partier som faktiskt vill lösa kommunens problem samt jobba för att utveckla kommunen.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Rasistiska och nynazistiska partier.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Bräcke

Kommunen bidrag till skidtunneln i Bräcke ska stoppas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tanken har hela tiden varit att kommunen skulle vara med och starta upp en turism-verksamhet för att sedan dra sig ur och sälja sina aktier i bolaget. Detta ska ske så snart det är möjligt. Tunneln ger stora möjligheter för företag och arbetstillfällen.

Kommunens tomma bostäder i Bräcke och Kälarne ska rivas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Antalet tomma lägenheter ska ner till en rimlig nivå. Senaste året kostade de tomma lägenheterna kommunen nästan sex miljoner kronor. Dessa pengar gör bättre nytta i skolan och vården!

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det går att minska mängden kött och servera mer klimatsmart mat utan att förbjuda kött vissa dagar.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja självklart, om det finns företag som kan göra det bättre och billigare än kommunens egen verksamhet. Men tyvärr ser det inte alltid ut så i Bräcke- och i andra glesbygdskommuner.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Tanken är god men tyvärr behöver vården all personal som finns och några jobbar heltid idag. Vi vill istället öka bemanningen, det vill säga anställa fler inom vården.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla nyanställda ska naturligtvis ha en riktig utbildning och kunna prata med våra äldre inom vården. Att man klarar vårdutbildning och språkutbildning är viktigt för att kunna bli anställningsbar.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Så länge skolan bekostas med våra gemensamma skattepengar ska självklart alla skolor ta emot de elever som söker en viss skola, oavsett vilken bakgrund eleven har.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att kommunen ser till att det finns bra hyreslägenheter med vettiga hyror. Det är inte alla kommuninvånare som kan, vill eller får köpa en bostadsrätt eller hus.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill inte se den utveckling som man kan se i andra kommuner, där stora privata vårdföretag plockar ut vinster till aktieägarna samtidigt som vården för de äldre missköts.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ansvarar inte för tankstationer för bensin- och etanolbilar och ska därför inte heller vara ansvarig för laddstationer för elbilar. Däremot ska kommunen hjälpa till så mycket man kan för att skapa fler laddplatser.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De senaste åren har det kommit färre flyktingar till Sverige och då är det naturligt att även kommunen tar emot färre. Men om det blir fler flyktingar på grund av krig eller katastrofer ska naturligtvis vår kommun vara med och bidraga.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De föräldrakooperativa förskolor som finns är bra och viktiga. Men de privata grund- och gymnasieskolor som finns i närheten ger inte våra elever det vi skulle vilja.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi vill öka stödet till kulturen så snart ekonomin tillåter. Den kultur som skapas av våra föreningar och invånare är oerhört viktig för att människor ska vilja leva och bo i våra byar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har inget emot en hög skatt om vi har en riktigt bra skola och omsorg. Men när vi har en lite högre skatt än andra glesbygdskommuner då tycker vi att den ska ner till samma nivå som dessa.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Bräckes val:

 • Lägga mer resurser på demensvården
 • Skapa fler undervisningsgrupper för elever med särskilda behov
 • Öka stödet till föreningslivet