Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill stärka sammanhållningen och jämställdheten för alla istället för att sänka skatterna. Vi kan skapa nya jobb genom att driva på klimatomställningen och vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden så att skattemedel går till verksamheten den är ämnad för inte vinstutdelning och privata konton.

Våra viktigaste lokala förslag

Social hållbarhet

Socialdemokrater i Bollnäs vill skapa ett socialt hållbart samhälle. Ett samhälle som klarar påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Ett Bollnäs som är jämställt och jämlikt, där människor lever ett gott liv och där lika villkor står i centrum. Genom satsningar på skola, vård och omsorg skapar vi den trygghet som behövs för att våga möta de utmaningar vi står inför.

Ekonomisk hållbarhet

Hållbara val i vardagen ska vara självklart, enkelt och ekonomiskt. Vi socialdemokrater ska se till att den infrastruktur som behövs för en cirkulär- och delningsekonomi finns på plats. Det krävs tydlig politik och modiga politiker för de beslut som krävs för att klara omställningen. I Bollnäs ska vi göra det lätt att göra rätt, oavsett om du är företagare eller arbetstagare, ung eller gammal.

Ekologisk hållbarhet

Klimatet kan inte vänta. I Bollnäs har vi goda förutsättningarna att klara omställningen och vårda våra gemensamma naturresurser långsiktigt. Vi Socialdemokrater i Bollnäs vill att all verksamhet som sker i kommunal regi ska göra så lite klimatavtryck som möjligt och göra det möjligt för alla i Bollnäs att göra detsamma, oavsett område.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Inte just nu.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Majoritet för S lokalt, regionalt och nationellt.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Rasistiska och anti-feministiska partier.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att öka sammanhållningen i ett samhälle behöver fler känna ansvar för varandra och vårt gemensamma. Det tror vi att vi når genom att skapa trygghet för fler i form av jobb och sysselsättning, trygga bostäder och stimulerande fritid. Att förebygga kriminalitet är att förebygga utanförskap och snäva könsnormer. Istället för att övervaka brotten när de begås.

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: S i Bollnäs är i grunden positivt inställda till vindkraften. Men vi anser att utbyggnaden ska göras med hänsyn till behov, ekologisk påverkan och att fler behöver dela på ansvaret i vårt län.

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, och enligt ekologiska principer. Klimatomställningen är ett samhällsbygge. Ingen enskild och inget enstaka företag kan ensamt åstadkomma det som krävs. En klimatomställning där alla kan delta och ställa om efter förmåga, som säkrar och ger arbetstillfällen i hela kommunen, är grunden för den breda uppslutning som ger social och ekologisk hållbar omställning.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, men vi behöver öka andelen växtbaserade måltider och anpassa efter växtsäsong.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, samhällsviktiga funktioner som vattenförsörjning, avfallshantering, energiförsörjning och bostadsförsörjning ska kommunen ha rådighet över.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Nej, däremot tillskjuter vi 5,6 miljoner kronor 2023 för att skapa bättre och jämlika arbetsvillkor inom kommunen.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg. Vi tillsätter språkombud på arbetsplatserna och de som behöver ska ha möjlighet att studera svenska på arbetstid. Vi ska öka värdet av interkulturell kompetens och flerspråkighet samt bli bättre på att matcha jobb och kompetens i Bollnäs kommun.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ja, utifrån att skolpengen är lika för alla skolenheter borde ansvaret vara detsamma.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska ställa krav på socioekonomisk bland bebyggelse och via Bollnäs Bostäder ta vara på och utveckla dina bostadsområden så att segregation motverkas.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Äldreboenden ska drivas i kommunal regi för att våra gemensamma skattemedel ska gå till de boende och anställda, inte plockas ut som vinst till riskkapitaliser.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är inte ett självklart ansvarsområde för kommunen men behöver vara behjälplig i uppstarten för att tillhandahålla en jämlik tillgång. Marknaden har idag inte klarat den utmaningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Skolan kan drivas av privata företag så länge de återinvesterar i utbildningen och eleverna. Våra gemensamma skattemedel som går till skolan ska gå till verksamheten.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: I Bollnäs finns inget förslag på att minska budgeten för kulturen. Kommunens föreningsbidrag ska samlas på ett ställe för att ge jämlika förutsättningar och bättre samverkan med studieförbund och olika föreningar.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ingen höjning är föreslagen.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Bollnäss val:

 • Klimatanpassa all kommunal verksamhet
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor
 • Öka stödet till föreningslivet