Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Bjuv

Varför ska väljarna rösta på er?

VI KOMMER SÄGA SOM DET ÄR OCH VI KOMMER GÖRA DET SOM KRÄVS! Vi vill ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden!

Våra viktigaste lokala förslag

Att vända på varje sten för att minska segregationen och bekämpa brottsligheten

Inte en enda unge ska lämnas efter! Lyssna på våra unga - vad dem vill. Anställa minst 4 nya fältsekreterare. Aktivt skapa meningsfull sysselsättning på fritiden. Skapa en fritidsbank. Tryggheten måste prioriteras; ordning och reda i vår kommun med nolltolerans mot klotter, buskörning, skadegörelse, rent och snyggt på våra gemensamma områden gator, torg, parker mm.

Att driva på den gröna industriella revolutionen med investeringar i hela kommun

Vi ska aktivt arbeta för klimatsmarta arbetstillfällen etableras i vår kommun, exempelvis Söderåsens BioPark. Vi ska skapa tillfällen där företagen och föreningarna i vår kommun får möjlighet att visa upp sina verksamheter och rekryteringsbehov. Vi vill att den som vill etablera/driva/starta ett företag i vår kommun ska alla bemötas professionellt och ges samma förutsättningar.

Att ta tillbaka kontrollen över välfärden

Att kommunen går tillbaka till att heltidsmåttet inom omsorgen får våra anställda, från dagens 38,25 timmar/vecka till 37 timmar/vecka inom Omsorgen. Särskild lönesatsning riktad till all vårdpersonal. Minska antalet anställda per chef inom hela kommunen. Skolans roll måste tydliggöras ännu mer med satsningar som gör att vi höjer förutsättningar för godkända resultat, utbildad personal, trygghet.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Naturligtvis önskar vi som andra att vi ska ha egen majoritet, men vi styr gärna tillsammans med andra partier för att få ihop en stabil majoritet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna eller något annat parti långt ut på högerkanten.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Bjuv

Läxor i kommunens grundskolor ska avskaffas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Men behöver anpassas, då det ibland kan vara ett fungerande alternativ för en del elever.

Kommunen ska äga fastigheter i stället för att hyra dem

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det mest ekonomiskt hållbara alternativet när det gäller lokaler/fastigheter där kommunen ska bedriva verksamhet under längre tid.

Bjuvs kommun ska fortsätta samarbetet i Söderåsens miljöförbund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En liten kommun kan inte skapa en stabil organisation helt själv. Det blir svårt att rekrytera alla de kompetenser som krävs, därför att samarbete den rätta vägen att gå.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det behöver naturligtvis alltid finnas variationer i utbudet. Ur miljösynpunkt är det ett bra förslag.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: VI vill ta ett första steget och gå tillbaka till 37-timmarsvecka, sen kan vi börja arbeta med förslaget på 6-timmars arbetsdag.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om frågan är av större vikt för samtliga medborgare så absolut kommunala folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Språket är viktigt, men arbetsmiljön är viktigare, samt att minska antalet timvikarier och istället öka antalet tillsvidareanställningar.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Gärna tillsammans med statliga satsningar. Billiga, men bra bostäder är viktigt!

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser helst att det är det offentliga som i första hand driver denna omsorg av våra äldre medborgare.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen driver inte några bensinmackar. Däremot ska kommunen möjliggöra för infrastrukturen och platser, men inte driften av laddstolpar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ska ställa upp solidariskt för våra medmänniskor i nöd.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: VI anser att det offentliga är bäst lämpade att bedriva skola, vård och omsorg.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: För att öka livskvaliteten för många medborgare behövs mer kultur.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Under förutsättning att vi klarar av att hålla en god servicenivå till våra medborgare.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Bjuvs val:

 • Anställa fler fältsekreterare i kommunen
 • Bygga ett nytt kulturhus med bibliotek i Bjuv
 • Göra en lönesatsning på vård- och omsorgspersonal