Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Berg

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Berg ber om väljarnas förtroende för att fortsätta utveckla Bergs kommun. Ett utvecklingsfokus som skapar möjligheter att behålla och skapa ännu bättre service för kommunens invånare. Bergs kommun ska vara en riktigt bra kommun att bo och verka i. Samhället förändras snabbt nuförtiden och då spelar det stor roll vilka värderingar som ligger till grund för snabba beslut.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsningar på omsorgen!

Skippa ofrivilliga delade turer. Fler kollegor, genom att fortsätta höja grundbemanningen. Sluta med minutjakten inom hemtjänsten. Mer delaktighet för medarbetarna.

Barn och unga - vår framtid!

En utökad elevhälsa med fokus på förebyggande arbete och psykisk hälsa. Ökat förebyggande arbete för att välja rätt till gymnasiet och för att slutföra studierna. Inspirerande och trygga miljöer. En bra start för alla barn i våra förskolor.

Bostäder

Vi ska fortsätta skapa förutsättningar för fler bostäder i Bergs kommun. Vi som bor här ska ha möjlighet att välja olika sorters boende och fler ska kunna flytta in. Hyresrätter med ok hyra. Detaljplaner för villor Nästa Trygghetsboende planeras i Myrviken.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det är klart att det finns frågor som vi har olika syn på. Socialdemokraterna är ett stort parti med många medlemmar och det är inte konstigt att man ibland har olika uppfattningar. När vi har annan uppfattning så jobbar vi med påverkan uppåt. Vi har bra kanaler som vi använder.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi styr innevarande mandatperiod med Centerpartiet och det fungerar bra. Vi går nu till val som de två enskilda partier vi är, sedan får valresultatet ge en grund för nya diskussioner för majoritet i Berg. Vi jobbar såklart för en Socialdemokratiskt styrd kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Berg

Kommunen ska äga förskolelokaler istället för att hyra av privata företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: När kommunen äger äger vi även möjligheterna att anpassa lokalerna efter behov och hantera hyresnivåer.

Kommunen ska säga nej till en vindkraftpark på Nordkölen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Berg har hoppat över denna fråga

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Men vi kommer aldrig att sälja ut allmännyttan då vi anser att det är viktigt att det finns ett offentligt ägt alternativ till bostäder.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Utredning för 6 timmars arbetsdag pågår i Bergs kommun, vi avvaktar resultat och dialog med medarbetarna.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt att i en expansiv kommun även kunna erbjuda bra hyreslägenheter till vettiga priser. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att hitta fler boendemöjligheter i Bergs kommun.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Här är vi lika tydliga som vid förra valrörelsen - Vi säger NEJ till privat äldreomsrog.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Men vi ska definitivt jobba för fler laddstolpar genom olika påverkansinsatser. Kommunen ska jobba med fler laddstolpar för egna elbilar inom verksamheterna.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi tar emot få flyktingar i dag. Vi har möjlighet att ta emot fler, dessutom behöver vi välkomna människor till vår kommun för att klara arbetskraftsförsörjningen.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Berg har hoppat över denna fråga