Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Båstad

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för en bra likvärdig förskola, skola för alla. Där alla skall få det stöd de behöver för att nå sin fulla kapacitet. En bra vård och omsorg. Där vård ges efter behov. Klimatsatsningar för att nå hållbarhetsmålen. Vi skall fortsätta att vara en trygg kommun. Förebyggande arbete. Bostäder som även unga och ensamstående har råd att bo i. Tryggare att cykla= fler cykelleder.

Våra viktigaste lokala förslag

Båstads kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. Bort med minutscheman!

Det skall vara bra att jobba i Båstads kommun. Vi vill förbättra arbetsvillkoren. Personalen skall trivas på jobbet. Så vi får behålla våra medarbetare och kan rekrytera nya. Minutscheman inom hemvården ska bort. Friskvårdsbidraget skall öka. Att vi tränar och håller oss friska är en vinst för alla.

Båstads kommun ska ta ansvar för att nå hållbarhetsmålen!

Kommunen ska driva på klimatarbetet för att nå FN:S hållbarhetsmål. Båstads kommun skall modernisera för att spara energi i kommunens lokaler och solceller installeras. Fossilfria fordon. Binda ihop kommunens tätorter med cykelvägar osv. En handlingsplan ska tas fram för att nå målen.

Meröppet på biblioteken i Båstads kommun.

Vi vill att man utökar fler bibliotek med meröppet. Meröppet innebär att du kan komma in i lokalen för att låna, hämta eller lämna tillbaka böcker och annan biblioteksmedia när ingen personalen är på plats. Gör biblioteken mer tillgängliga!

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Alla partier drömmer om egen majoritet. Men det är inte realistiskt utan det är samarbete som gäller, för att få ihop en majoritet. Samverkan för Bjäre har fungerat bra under denna mandatperiod. Men nu får väljarna säga sitt och sen får partierna utifrån det få ihop ett styre.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

(Sd) är för långt till höger.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Båstad

Kommunen ska sätta upp fler övervakningskameror

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På platser som upplevs som otrygga eller där det sker brott, är det bra med övervakningskameror.

Kommunen ska ta fram en handlingsplan för att nå FN:s hållbarhetsmål

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Klimatfrågan är högt prioriterad. Vi måste göra allt vi kan för att nå klimatmålen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Man skall inte avveckla verksamheten om kommunen har gjort en bedömning att den behövs för att ge service, för att fattiga skall ha råd att bo eller äta. Eller för att få ihop den kommunala budgeten, många små kommuner är hårt pressade idag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns mycket god vegetarisk mat idag och vi vet att det är bra för klimatet med mindre köttkonsumtion. Däremot är det viktigt att köttet vi äter är Svenskt och gärna närproducerat.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: På sikt ja. Men idag klarar vi inte av att genomföra det. Med en hög andel äldre behöver vi många nya medarbetare och att så många som möjligt arbetar heltid. Annars får vi inte det att gå ihopa.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Blir ofta ett lågt valdeltagande i folkomröstningar. Då är det svårt att avgöra vad medborgarna egentligen tycker.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Att ha en fungerande kommunikation både mellan medarbetarna och de äldre är viktigt. Men språket utvecklas också på arbetsplatsen och man kan kombinera jobb och utbildning i Svenska.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt För att ungdomarna skall kunna flytta hemifrån. Även viktigt för fattiga medborgare att ha råd med ett eget hem.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I de fall där de kompletterar kommunens verksamhet med tex en annan inriktning, kan det vara befogat.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är en fråga som marknaden kan driva på och utöka antalet laddstolpar. Kommunen kan hjälpa till.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi skall ta emot vår andel. Vi skall göra det bra och jobba för integration. Vi skall hjälpa till så att de snabbt kommer i studier eller arbete. Alltså blir en del av samhället.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi är för andra pedagogiska inriktningar som kompletterar den kommunala skolan. Föräldrakooperativ, personal, föreningsdrivna eller stiftelser. Inte vinstdrivande som använder skolpengen till vinst istället för undervisning. Skall vara tillräckligt med elevunderlag där de vill etableras sig.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur gör ett samhället bättre. Kultur får oss också att må bra.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Båstads val:

 • Binda ihop tätorterna med cykelvägar
 • Bygga ett nytt äldreboende
 • Ta bort hemtjänstens minutstyrda scheman