Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Åsele

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi tror och vill skapa en attraktivare kommun både att bo och leva i men även som arbetsgivare för att trygga välfärden. Vi tror på ordning och reda i finanserna för att långsiktigt kunna leverera välfärd och räds inte att ta oss an de utmaningar som finns.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomsorg efter behov

För att kunna genomföra rätt satsningar inför framtiden behöver bla en äldreomsorgsplan tas fram. behov men även önskemål ska tillsammans ge en långsiktighet. Exempelvis inrättande av seniorboende eller liknande.

Fler bostäder för fortsatt utveckling

Vi tycker att det är viktigt att alla ska kunna skaffa sig en bostad som matchar behovet, vare sig man är gammal eller ung. Vi vill inrätta ett senior/trygghetsboende för den som vill bo tryggt på ålderns höst. Vi vill även inrätta fler hyreslägenheter och stimulera till nybyggande av egna hem.

Mer personal till Eleverna

Man ska ha en trygg barnomsorg, få en god utbildning med hög kvalitet i förskola och skola med kompetent personal. Därför vill vi satsa mer resurser till barnomsorg och skola.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Energipriserna och reseavdragen.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi tror och hoppas på ett Socialdemokratiskt styre, själv eller i samverkan med andra partier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Åsele

Kommunen ska säga nej till ytterligare vindkraftsbyggen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vindkraft är idag en basnäring i vår kommun, vi är generellt för vindkraft men med det sagt så ska den inte byggas var som helst utan i samförstånd mellan de olika intressen som råder.

Kommunen ska verka för att inkomster från lokal energiproduktion stannar kvar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill att större del av både ny och befintlig produktion genererar mer tillbaka, både i form av rena pengar till bygden men även stimulera vidareförädling av den el som produceras.

Kommunen ska erbjuda fler platser på trygghetsboende i Fredrika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om behovet finns och passar in i den långsiktiga äldreomsorgsplanen som ska utarbetas, samt behöver fylla en efterfrågan i kommunens helhetsperspektiv så ska fler platser inrättas.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Om det finns en väl fungerande marknad ska kommunen absolut inte konkurrera med det privata näringslivet. Men framförallt i glesbygd är det i vissa fall marknaden i sig som är problemet och kan därmed inte vara lösningen.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ska man komma dit så är det ett högt ställt mål både gällande kommunal ekonomi och tillgång på arbetskraft, men personal inom äldreomsorgen har ett tungt arbete som sliter med åren.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: De folkvalda har redan fått förtroendet att föra folkets talan.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Åsele har hoppat över denna fråga

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Åsele har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vinstuttag i välfärden är oacceptabelt.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen måste vara en av många aktörer för att bygga infrastruktur gällande elektrifieringen av fordonsflottan. Men staten måste vara en annan ännu viktigare sådan.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Extra viktig Det finns inga privata skolor i kommunen därmed är svaret samma som idag. det vill säga, ingen privatisering av skolan.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur är viktigt och till viss del lagstyrd. I mån av resurser och efterfrågan bör den ökas med fokus på barn och unga.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Efter några ekonomiskt kämpiga år där vi snart återställt ett stort balanskravsunderskott så kommer det troligen finnas möjlighet att se över och genomföra en skattesänkning i närtid.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Åseles val:

 • Erbjuda boendeformer utan biståndsprövning för äldre
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunen
 • Lägga mer resurser på kommunens service till företag