Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Arvika

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill behålla den demokratiska kontrollen över välfärden, prioritera välfärden, och undvika att det tillåts göra stora vinstuttag på vår gemensamt finansierade välfärd. Med välfärd menar vi barnomsorg, skola, vård, omsorg och kommunal infrastruktur som t. ex vägar, vatten och avlopp. Det ska fungera bra i HELA kommunen. Våra subcentra är viktiga nav.

Våra viktigaste lokala förslag

Satsa på vård, skola, omsorg

Behålla den demokratiska kontrollen och stoppa privatisering. Arvika ska vara en skolkommun och en bra kommun för dom äldre som behöver omsorg.

Hela Arvika ska utvecklas

Bredbandsutbyggnaden ska följas upp med satsningar på föreningsliv och servicepunkter i alla Arvikas subcentra. Välfärden ska finnas nära.

Arvika ska ha ledartröja i klimatomställningen

Vi satsar på Solceller, vattenkraft , bioekonomi och innovationer i syfte att minska klimatavtryck och visa ledarskap. Vi ska vara en robust kommun som har beredskap och motståndskraft mot extremväder och översvämningar.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi försöker få partiet centralt att se dom viktiga infrastruktursatsningar vi ser utifrån vårt läge.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Socialdemokratiskt ledd kommun med ett eller två samarbetspartier.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja. Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Arvika

Det ska vara gratis att få ut allmänna handlingar i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att det sker med kvalitet och används relevant.

En strandpromenad ska anläggas i Arvika hamn

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Hamnen ska utvecklas i nära samarbete med arvikaborna och ge ett mervärde.

Ett kulturhus ska byggas i Arvika

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ritz har renoverats och Arvika har mycket fin kultur att stoltsera med.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt ur ett hälso - och miljöperspektiv.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att få mer personal först och främst.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den representativa demokratin är bra. Svårt att få högt valdeltagande och därmed svårt värdera folkomröstningar.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt med språket för kvaliteten, men också viktigt med åtgärder för att få in folk till arbete inom vården.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt med inkludering, men också att det blir bra.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt med hög boendekvalitet och rimlig belastning för skattekollektivet.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Skatten ska gå till dom äldre, inte till vinster och den kommunala verksamheten sker med demokratisk insyn.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Men finansieringen bör ske genom nationell samordning av utbyggnaden.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt att det finns bostäder och arbetsmarknad för bra integration.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Dvs inte alls. Skatten ska gå till eleverna, inte vinster och det ska finnas demokratisk insyn.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur ger mycket och behöver komma många till del.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Viktigt med bra välfärdsverksamhet. Och med bra företagsklimat. Med många i arbete blir välfärden bra och till rimlig skattesats.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Arvikas val:

 • Införa gratis mensskydd i skolan
 • Lägga mer resurser på kommunal service utanför centralorten
 • Lägga mer resurser på service till företag