Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Arvidsjaur

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna har genom åren varit det bärande partiet i Arvidsjaur och visar att med en bra politik har vi en etablerad flygplats som är viktig för hela Norrbottens inland. Hårt arbete och kloka satsningar har vi K4 tillbaka, myndigheter vill expandera här. Prioritering på skola, omsorg, badhus och med ökat stöd och samarbete är Arvidsjaur en livskraftig kommun där företag vill satsa.

Våra viktigaste lokala förslag

Vård och omsorg

I en liten kommun med äldre befolkning utgör vård och omsorg den huvudsakliga verksamheten för kommunerna med komptensförsörjningsproblematik och ökade kostnader. Utöver detta bör det centralt säkerställas huruvida social dumpning förekommer. Riktade prioriteringar för vård, skola och omsorg ska genomföras klokt

Kompetens och utbildning

Det är svårt för kommunen att hitta personer med rätta kompetenser i ett fler yrken. Brist på kompetent personal inom exempelvis biltestindustrin (som är en miljardindustri) gör att utländska bolag tar med sig kompetenser i stället för att anställa. Vård och byggsektorn saknar kunnigt folk. Brist att lokalt kunna utbilda/kompetensförsörja är problematiskt då Norrbotten expanderar, även inlandet.

Infrastruktur och kommunikationer

Brist på riktade satsningar på kollektiv trafik och tåg för inlandets kommuner skadar kommunernas satsningar på såväl turism som annan teknisk utveckling och arbeten. Arvidsjaur saknar tågförbindelser och bussförbindelser till flertalet av sina grannkommuner över länsgränsen till Västerbotten. Kommunal flygplats är navet för kommun. I övrigt får man i huvudsak åka med egen bil till och från orten

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

- Villkoren för service för de som lever på landsbygden - Behovet av infrastruktursatsningar och fungerande drivmedel och dess kostnader - Det kommunala självbestämmandet - Vetorätten i vår egen kommun

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill att det politiska styret ska fortsätta med en ännu tydligare vänsterprofil med ökade satsningar på vård, skola, omsorg, näringsliv och föreningar samt med en god samarbetsvilja från andra partier så att vi i främst ska kunna fatta de beslut som är bäst för Arvidsjaur kommun i sin helhet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Ja, partier som har oförenliga värderingar med oss om allas lika värde.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Arvidsjaur

Kommunen ska verka för att Reivo blir en nationalpark

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Personal ska få driva kommunal verksamhet mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Arvidsjaurs val:

 • Erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger
 • Ge anställda inom vård och omsorg rätt till heltidstjänster
 • Utöka stödet till föreningslivet