Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Årjäng

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna vill att Årjäng ska vara bäst på att möta invånarnas behov. Vi vill: • att kontakter med kommunen, t ex bygglov, ska vara snabba och lösningsorienterade. • tillgängliggöra verksamheter och tjänster, och satsa på lösningar som fungerar för alla. • driva personalpolitik med individen i centrum. Nöjda medarbetare ger god service. Heltid ska vara norm och deltid en möjlighet.

Våra viktigaste lokala förslag

Årjäng ska vara bäst på att möta invånarnas behov

Vi vill: • att kontakter med kommunen, t ex bygglov, ska vara snabba och lösningsorienterade. • tillgängliggöra verksamheter och tjänster, och satsa på lösningar som fungerar för alla redan i planeringsstadiet. • driva personalpolitik med individen i centrum. Nöjda medarbetare ger god service. Heltid ska vara norm, deltid en möjlighet för alla som vill.

Vi ska vara bäst på kvalitativ och trygg barnomsorg, skola och vuxenutbildning

Vi vill: • införa konkreta förebyggande åtgärder mot mobbing, oro och psykisk ohälsa. • upphandla skoltrafiken i egen regi. • fortsätta utveckla gymnasieprogram och vuxenutbildning i Årjäng.

Årjäng ska vara bäst på tillgänglig, kvalitativ och modern vård och omsorg

Vi vill: • arbeta för att äldreomsorgen ska drivas i egen regi. • utveckla gemensamma mötesplatser och äldreboendenas utemiljöer. • bygga ett anpassat boende (LSS) i kommunen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Överlag inte, men det finns frågor rörande exempelvis prioriteringar inom infrastrukturfrågor och sjukvård där vi gärna sett ökat fokus.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi är nöjda med styret och samarbetet som varit den gångna mandatperioden och hoppas på en fortsatt majoritet tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Årjäng

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden vid Årjängs sjöar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi vill ha fler LIS-områden och ge fler invånare möjlighet att ta del av vår vackra natur.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska finnas en valfrihet med flera alternativ som erbjuds dagligen.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi vill inte ha vinster i välfärden och tror att exempelvis vården blir tryggare och vet att personalen har det bättre i kommunal regi.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det ska finnas attraktiva boenden i kommunen.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Social service, äldreomsorg och hemtjänst ska utföras i kommunal regi.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Årjäng har hoppat över denna fråga