Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Arboga

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi sätter välfärden först. Vi vill ha ett Arboga där skolan och omsorgen prioriteras högre. Vi tror även att ett rikt föreningsliv skapa bra förutsättningar för en levande kommun. Stad och landsbygd ska vara två delar av en helhet och uppmärksamheten måste spridas även utanför centrum. Det ska finnas insyn och transparens i allt kommunen gör och dialog för att få till de bästa besluten.

Våra viktigaste lokala förslag

Förstärka välfärden

Arboga ska ha en välfärd som vi är stolta över. Det innebär att skolan och omsorgen måste få möjlighet att utveckla verksamheten och inte behöva hantera årliga besparingar. Vi behöver stärka det förebyggande arbetet i förskolan och skolan och ge rätt stöd till eleverna. Inom omsorgen måste personalen få mer tid för de äldre och aktiviteter ska erbjudas genom hela livet.

Värna demokratin och medborgardialogen.

Mer dialog, invånarnas röster ska bli hörda och de som påverkas av politiska beslut ska inte behöva föra dialogen genom media för att få politikernas uppmärksamhet. Beslut ska tas transparent och öppet och inte i slutna hemliga rum. Detta är allvar och tar vi inte detta på allvar så urholkas allt förtroende för det politiska system vi har. Vi behöver sätta demokratifrågan högre upp på dagordningen

Bevara Sturevallen och utveckla områden i hela kommunen.

Sturevallen är något unikt. En plats, mitt i stadskärnan, där barnskratt och hejarop hörs. En plats där det spelas fotboll och skolorna har idrott. Det är för oss något som skapar ett levande centrum. Bostäder och kontor skapar inte liv och rörelse. Utveckla området och för det tillgängligt för mer aktivitet samtidigt som man även rustar upp och utvecklar andra områden runt om i kommunen.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ingå i en majoritet som har en tydlig vision för hela Arboga. En majoritet som vill prioritera välfärden och jobbar för en bättre skola, en tryggare omsorg, tydligare miljöarbete, en levande landsbygd och en öppen och demokratisk kommun.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Arboga

Idrottsplatsen Sturevallen i Arboga ska rivas och ge plats för bostäder

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi tror att ett levande centrum skapas av liv och rörelse, inte av bostäder och kontor. Utveckla istället för att avveckla Sturevallen.

Kommunen ska avskaffa delade turer inom hemtjänsten

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vår personal är vår viktigaste resurs och Arboga kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Krav på närproducerat ska ställas vid kommunal upphandling

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Den kost som serveras i vår kommun ska inte bara vara näringsrik och god, den ska även vara klimatsmart. Närproducerad mat ska användas i så stor utsträckning det går.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte konkurrera med privata företag. Kommunen ska genomföra sitt uppdrag på ett så effektivt sätt som möjligt och ha den organisation som behövs för det. Vi måste se till helheten och utföra det som ger bäst effekt för medborgarna.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det finns olika metoder som Arboga måste se över. En metod för att få erfarna medarbetare att jobba kvar kan vara 80-90-100 modellen. Arbete 80% med 90% av lönen men 100% pensionsavsättning. Vi tror att man behöver se över vilka möjligheter som finns. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och säkra kompetensförsörjningen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Medborgardialogen måste bli bättre. Men en tidig och väl genomförd dialog kanske behovet av folkomröstningar minskar. Men om det efterfrågas så ska det genomföras med största respekt. Det är en demokratisk rättighet som ska värnas.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig I arbetet med äldre är språket väldigt viktigt. Kommunen måste erbjuda vidareutbildning i språket likväl som andra områden till de som behöver.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Allmännyttan behöver byggas ut för att alla ska kunna hitta sitt boende i Arboga. Oavsett om du som äldre vill flytta från din villa eller ungdom som vill hitta sitt första boende så ska det finnas en bostad som passar.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Skattepengar ska gå till det som de är avsedda för. Skattepengar ska inte gå till aktieutdelning och skatteparadis. Vinstjakten i välfärden måste få ett slut. Handlar det om idéburen verksamhet utan vinstutdelning är det en annan fråga.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen behöver driva utvecklingen framåt. Vi behöver se till så det erbjuds möjlighet att ladda elbilar, både för medborgare, turister och de egna fordonen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver hjälpas åt och dela på ansvaret. Det är orimligt att vissa kommuner skulle säga nej till att ta ansvar och lägga över det ansvaret på andra. Solidaritet måste råda.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Privata vinstdrivande företag är inte bra för skolan. Skattemedel som är avsatta för eleverna ska gå till eleverna. Aktiebolag ska inte få dela ut skattemedel som vinster utan pengarna ska stanna i skolan. Det finns väldigt goda exempel på friskolor utan vinstintresse, men dessa är inte aktiebolag.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vi har kulturen rinner genom staden och historien är levande här. Det ska vi vara rädda om och stolta över. Det handlar inte bara om den fysiska miljön utan även om de människor och föreningar som varje dag berättar vår historia. Tillsammans bor vi i ett kulturarv. Kultur och föreningar är en del av oss och om vi inte satsar på det så kommer vardagen för väldigt många människor förändras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Vårt mål är en oförändrad skattesats.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Arbogas val:

 • Genomföra fler medborgardialoger inför kommunala beslut
 • Lägga mer resurser på äldrevården
 • Öka närvaron av vuxna i centrum på kvällstid

Så svarar S: Vi vill ha fler och tydligare medborgardialoger. Alla ska få komma till tals och beslut ska inte vara hemliga och undangömda. Våra äldre förtjänar den bästa omsorg som vi kan ge. Vi ska ha trygga boenden och personal som förstår och kan göra sig förstådda och vår personal ska inte ha minutscheman utan omsorgen för de äldre ska vara i fokus. Vi vill jobba med förebyggande i skolan och på kvällar.