Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Aneby

Varför ska väljarna rösta på er?

Socialdemokraterna i Aneby vill ha ett nytt tryggt stabilt ledarskap för Aneby kommun och dess invånare. Vi vill att kommunen skall styras långsiktigt med en hållbar ekonomi. Kommunen skall ge kommuninvånarna den service som förväntas och finnas när invånarna behöver hjälp. Vi skall vara framgångsrika med att kunna hjälpa till digitalt, men också finnas till när det digitala inte funkar.

Våra viktigaste lokala förslag

Ta tillbaka kontrollen över välfärden

En stark välfärd är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Välfärden ger lika bra förskola och skola åt alla och sjukvård efter behov. Den ger samma trygga äldreomsorg till byggnads- arbetaren som till direktören. Pengarna till välfärden ska gå till just välfärden. Det är grunden för ett starkt samhälle

Nu skapar vi framtidens äldreomsorg

Brukare ska ha kontinuitet inom sin omsorg. Ensamhet hos äldre förebyggs genom uppsökande verksamhet och mötesplatser för äldre. Anebybor över 80 år ska ha rätt till inköp, städ och aktivitet genom hemtjänsten. Vi vill fortsätta satsningen på äldreomsorgslyftet som ger möjlighet till utbildning på arbetstid.

Bättre arbetsvillkor för Anebys lärare

Det pedagogiska innehållet i skolan ska förstärkas för att kunna möta alla elever. För att vi ska nå dit behöver vi skapa möjligheter för lärarna att utveckla sin profession. Aneby ska ha Sveriges bästa lärare och lärarna måste ges tid för undervisning. Lokalerna ska vara anpassade till elevers och lärares behov.

Övrigt

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Vi vill ha ett majoritetsstyre med socialdemokraterna längst fram.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Aneby

Kommunen ska ha en ekonomi i balans

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Aneby Bostäder ska bygga mer i trä och mindre i stål och betong

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: En kortfristig dag är en bra start. Om det slår väl ut kan man diskutera om det skall vara två.

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi lämnade under hösten in en motion om detta. Men tyvärr blev motionen avslagen av den styrande alliansen.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: I de fall det finns ett underlag för kommuninvånarna att ta ställning är det ett bra förslag.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Socialdemokraterna Aneby har hoppat över denna fråga

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är viktigt för kommunen att unga skall kunna flytta hemifrån, och att de äldre skall kunna sälja sina hus för rotation i kommunen. För att det skall vara möjligt kan inte lägenheter kosta hur mycket som helst för de som flyttat.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Dessa tjänster finansieras av kommunen och bör då bedrivas av kommunen. Skattemedel skall inte användas som vinster i aktiebolag.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: För att vi skall kunna ställa om till fossilfria drivmedel behöver vi fler laddstolpar. Men om man använder de skall man också betala. Idag finns laddstolpar som används av en del kommuninvånare men alla får idag betala för deras laddningar.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Anebys val:

 • Avsätta mer resurser till elevhälsan
 • Bygga fler trygghetsboenden för äldre
 • Höja det ekonomiska stödet till föreningar