Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Åmål

Varför ska väljarna rösta på er?

Vill man fortsatt ha ett växande Åmål? Vill man att Åmål fortsatt ska var en industristad även i en grön framtid? Vill man att unga i Åmål ska få mer mötesplatser? Säger man nej till vinster i välfärden.? Vill man ha en dynamisk landsbygd? Om svaret är ja på dessa frågor då är Socialdemokraternas partiet man ska rösta på! Är svaret ja på dessa frågor då är socialdemokraterna partiet för dig!

Våra viktigaste lokala förslag

Inrättande av ett industricentrum.

Ett industricentrum kommer utgå från kompetensbehovet som finns inom industrin. Här kommer gymnasial och vuxenstuderande samordnas under ett och samma tak. Allt för att utbildningarna ska få rätt förutsättningar i form av lokaler, utrustning och lärarkompetens.

Anställd i Åmåls kommun

För den som har Åmåls kommun som arbetsgivare vill vi garantera följande: utbud, kvalitét och tillgänglighet kommer fortsatt upprätthållas och utvecklas i samråd mellan verksamhet och personal. Medinflytande och möjlighet till att påverka sin egen arbetssituation är absolut nödvändigt. Personal som jobbar inom vård- äldre- och barnomsorg ska ha de arbetskläder som krävs för att utföra sitt arbete

Mötesplatser för unga i Åmål

Vi kommer att genomföra det vi kallar ”Mötesplatser för unga i Åmål”. Vi kommer bygga ut ungdomsgårdsverksamheten rejält! Vi kommer tillföra mer verksamheter, så som kultur- och musikskola, vi kommer organisatoriskt flytta ansvaret från skolan till kulturen. Vi kommer ha en ungdomsgårdsverksamhet som sträcker sig från 7 års ålder till 25 år uppdelat i flera verksamheter.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Vi anser att landsbygd- och glesbygdspolitiken måste innehålla mer och tar större hänsyn till regionala skillnader än vad partiet framför nationellt.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

I bästa av världar egen majoritet!

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Åmål

Fler bostäder ska få byggas på strandskyddade områden

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Viktigt är att allmänheten inte stängs ute från att ha möjlighet nå vattnet. Vi anser att strandskyddet ska värna de platser som vi utpekat som skyddsvärda och inte tvärtom.

Kommunerna i Dalsland ska slås samman till en

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi blir inte starkare av en sammanslagning - tvärtom. Bättre att samarbeta mer!

En ny fullstor idrottshall med läktare ska byggas vid Karlbergsgymnasiet

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det är en förutsättning för att vissa idrotter ska fortsatt få möjlighet till att bedriva sin verksamhet. Idrotten är en viktig och betydande faktor för att Åmål ska fortsatt vara en attraktiv kommun.

Övervakningskameror ska sättas upp på fler offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Fråga är angelägen men här har Polisen redan de möjligheter som krävs för att fler kameror kan sättas upp. Vi kommer inte motarbeta ett sådant förslag.

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Idag finns det köttfria alternativ som erbjuds och det varje dag. Men vi tycker att detta ska vara genomgående för samtliga skolor.

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Går det bara att få ekonomi med reformen så är detta ett bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig En förutsättning för att klara av att upprätthålla trygghet och säkerhet för både brukare och personal.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Det ska finnas bostäder för alla plånböcker.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi säger nej till vinster i välfärden

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig För att vara en attraktiv kommun för både boende och besökare, då krävs det mycket fler laddstolpar.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Extra viktig Vi måste solidariskt ta gemensamt ansvar. Det får inte bli som 2015.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kulturen är en viktig samhällsbärare. Den yttersta formen av demokrati och ska inte vara kontrollerad av privata och offentliga intressen utan måste få vara fri.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Helst lite mindre men det är inte praktiskt möjligt

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Socialdemokraterna Åmål har hoppat över denna fråga