Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Älvkarleby

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla kan känna frihet, trygghet och framtidstro. I vår kommun hålls ingen tillbaka och ingen lämnar heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en generell och skattefinansierad välfärd efter behov. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem och utmaningar tillsammans. Alla vinner på att alla har det bra!

Våra viktigaste lokala förslag

* En trygg & lärorik förskola i kommunens alla delar.

Vi i S vill att det ska finnas tillgång till förskola i kommunens ytterområden för att erbjuda en levande kommun i alla kommunens områden. Stor risk att detta centraliseras om M+kd+SD kommer till majoriteten i vår kommun.

* Fortsätta satsningen på inflyttning och företagsamhet.

Vi har en växande kommun & prioriterar att detta fortsätter genom att tex. erbjuda aktraktiva tomter, fler hyresrätter, bra reseförbindelser & fiberutbyggnad. Vi har många småföretagare i kommunen och villverka för att dessa trivs och ökar ytterligare samt erbjuda gott samarbete/samverkan med varandra och oss kommun. Våra representanter i SBN har intressanta framtida förslag för att utveckla detta

* Fortsatt satsning på äldreomsorgen för att möta framtida behov.

Pandemin och de ökade antalet äldre i samhället har påvisat utmaningar inom äldreomsorgen. Vi vill satsa och möta upp framtida behov med bra lokaler, bra arbetsvillkor och bra arbetsmiljö

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett tryggt och erfaret majoritetsstyrelse.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Älvkarleby

Hyres- och bostadsrättslägenheter ska byggas där Östangårds äldreboende ligger

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det är underskott på tillgängliga bostäder i Älvkarleby och vi har redan beslutat att Östangårdsområdet skall planläggas och utvecklas

Kommunen ska bygga ett badhus

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Utredningar visar att det är svårt för mindre kommuner att bära kostnader för badhus.

Kommunen ska säga nej till vindkraftverk

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Älvkarleby kommun har tagit en stor del av vindkraftsetableringen i vårt närområde med de kraftverk som redan är byggda i centrala Skutskär.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Förslaget är bra men det bör utredas mer hur det ska kunna realiseras.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla ska. E-handlare lika

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi har en kostpolicy som styr upphandlingar till ekologiska och hållbara inköp.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi ser positivt på att allmännyttan bygger fler bostäder med rimliga hyror

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen ska inte driva publika laddstolpar. Kommunen ska möjliggöra för företagsetableringar inte konkurrera med företagen.

Kommuner ska själva få bestämma hur många nyanlända flyktingar de vill ta emot

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alla kommuner i Sverige måste ta ett solidariskt ansvar.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Kultur och fritidsfrågor är viktiga! Kulturfrågor skall prioriteras.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Älvkarlebys val:

 • Erbjuda förskola i alla kommundelar
 • Öka den fasta grundbemanningen i kommunens äldreomsorg