Val 2022 Valkompass
S

Socialdemokraterna Ale

Varför ska väljarna rösta på er?

Vi står för socialdemokratiska värderingar. Där vi prioriterar kommunens grunduppdrag framför ökad administration.

Våra viktigaste lokala förslag

Vi prioritera kärnverksamheten.

Vi skall prioritera kärnverksamheten framför ytterligare administration. Ales skattebetalare förväntar sig en skola och omsorg med tillräckliga resurser. Den offentliga verksamheten har de senaste åren ökat sin administration i förhållande till den verksamhetsnära personalen. Detta behöver vi ändra på.

Sommarjobb är en självklarhet för oss.

När vi styrde fick alla ungdomar chansen att gå till jobbet. Vi vill att fler ungdomar skall få möjligheten att sommarjobba.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Det kan uppstå situationer där vi inte alltid ser på frågor på samma sätt när det kommer till riksdagen, region och den kommunala nivån.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Ett riktigt majoritetsstyre där Socialdemokraterna ingår.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi samtalar med alla partier. Men styr helst med partier som ligger oss närmast.

Svar i valkompassen

:

Socialdemokraterna Ale

En gemensam låg- och mellanstadieskola ska byggas för Alafors och Nol

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver en ny skola. Nolskolan är för liten och himlaskolans skick är undermåligt.

Övervakningskameror ska sättas upp på flera offentliga platser

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Till exempel bör alla cykelparkeringar ha kameraövervakning.

Kommunen ska sälja det nya ridhuset i Jennylund

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen kommer inte få tillbaka investeringen. Dessutom kommer en köpare kräva att kommunen lovar att hyra fastigheten och att kommunen förbinder sig genom avtal att stå för köparens alla kostnader.

Odlingsbar åkermark ska skyddas från bebyggelse

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Vi behöver skydda odlingbar åkermark. Sverige behöver bli mer självförsörjande på livsmedel. I vissa särskilda fall kan det vara nödvändigt om det gynnar samhället.

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är en fråga som arbetsmarkandensparter bör lösa i förhandlingar.

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det bör i sådana fall vara tydliga övergripande frågor. Annars bör den representativa demokratin hantera frågorna.

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Det bör vara jämställda förhållanden mellan de olika skolformerna. Annars bör elevpengen sänkas för fristående alternativ.

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Alebyggens uppdrag skall vara att bygga fler hyresrätter till en rimlig hyra. Så att våra unga kan bo kvar i Ale när de flyttar hemifrån.

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Detta är kostnadsdrivande för kommunen. Om två utförare agerar i samma område blir det inte lika effektfullt. Privata utförare skall inte kunna plocka russinen ur kakan. Om privata utförare finns i Ale borde de vara tvungna att ta samma ansvar som kommunen tar och därmed finns på alla dygnets timmar och i hela Ale. Även de delarna som kostar mer att utföra.

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Kommunen måste vara drivande i denna omställning. Dock bör det ske tillsamans med den privata marknaden.

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar S: Ale bör och tar sin del av Sveriges åtagande. Ju fler vi är som hjälps åt desto bättre blir helhetslösningen. Alla kommuner måste ta sin del av Sveriges åtagande.

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: De privata företag som driver skolor i Ale idag fungerar och tar inte skattepengar från eleverna. Men att låta nyetableringar ske som skulle innebära att man tar delar av elevpengen till vinster till ägaren vill vi inte ha i Ale.

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ale är en kommun som prioriterar kultur och fritid och så skall det vara. Verksamheten som Ryms inom kultur och fritid är skillnaden på en kommen där man bor och sover och en kommun där man bor och lever.

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar S: Ales skattebetalare skall inte betala mer skatt än vad som behövs. Men med de förutsättningar som gäller för Ale idag bör skatten vara oförändrad.

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Socialdemokraterna Ales val:

 • Bygga fler ungdomsbostäder
 • Garantera elever högstadiet minst två timmars läxhjälp i veckan
 • Införa gratis kulturskola