Val 2022 Valkompass
SJV

Sjukvårdspartiet Pajala

Varför ska väljarna rösta på er?

För att vi arbetar för ett jämställt samhälle och ger möjligheter för dom små byarna att utvecklas, såsom äldreomsorgen, skolan, turistnäringen, och vi är för vindkraft men inte så det stör turistnäringen

Våra viktigaste lokala förslag

Skola och kulturliv

Skolan i Pajala kommun ska vara trygg och säker för såväl barn, pedagoger om lärare. Lokaler ska vara ändamålsenliga och ha en bra utemiljö. Sjukvårdspartiet värnar även om kommunens nordligaste friskola i kangos som även den måste prioriteras med bl.a skolsjutsar Ett rikt kulturliv främjar hälsa och tillväxt. Fler mötesplatser för ungdomar utanför centralorten.

näringsliv

Sjukvårdspartiet värnar de små och medelstora företagen i Pajala kommun. med gruvan som bas i näringslivet ges de små företagen möjlighet att växa och utvecklas med rätt stöd från kommunledningen. Besöksnäringen har högst tillväxt i Pajala och är kanske i framtiden den viktigaste näringsgrenen i kommunen, Sjukvårdspartiet vill stödja besöksnäringen så den ges möjlighet att utvecklas ,

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

nej

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Det beror på vem som får majoritet att bilda

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi kan tänkas arbeta med alla partier

Svar i valkompassen

:

Sjukvårdspartiet Pajala

Inga fler kommunala skolor ska läggas ner

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska anställa en företagslots för att förbättra servicen till företag

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Extra viktig Det urbaniserar glesbygden

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Extra viktig Det fler möjligheter att välja hur man vill ha det

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Om man kortar arbetstiden i glesbygd så hinner dom inte göra sitt jobb.

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Dom äldre måste förstå vad dm säger

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Det finns inga pengar till det

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Låt marknaden styra

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Vi måste vara solidariska

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Vem har det hemma ???

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Det är bra som det är idag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJV: Det skapar bara oreda med många folkomröstningar

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Så svarar SJV: Det är svårt att ange exakt siffra

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sjukvårdspartiet Pajala har hoppat över denna fråga