Val 2022 Valkompass
SJV

Sjukvårdspartiet Gällivare

Varför ska väljarna rösta på er?

Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet. Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet. Partiet kan verka inom samhällets alla demokratiskt valda församlingar. Sjukvårdspartiet är blockpolitiskt obundet och benämns tvärpolitiskt. Sakfrågans lösning och inte politisk färg präglar partiets arbete.

Våra viktigaste lokala förslag

Äldreomsorgen

Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livskvalitet oavsett boende. Utomhusvistelser och dagverksamhet är en rättighet. Väl utbyggd hälsovård med fler händer i vården samt god arbetsmiljö.

Barn och skola

För att Gällivare kommun skall kunna behålla och få nya invånare i samband med den förestående gröna nyindustrialiseringen är det viktigt att prioritera åtgärder som säkerställer behörighetsgraden i dessa verksamheter. Goda resurser i de lägre åldrarna. Utomhusaktiviteter som matchar "En arktisk kommun i världsklass" Två lärare i varje klassrum, där minst en av dessa är utbildad och behörig.

Sjukvård

Tydlig samverkan mellan kommun och region (landsting) Prioritera åtgärder som säkerställer kompetensförsörjningen i dessa verksamheter. Kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa. Kvalitativ vård i livets slutskede. God lokal tandvård - tänderna är en del av kroppen.

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Sjukvårdspartiet finns på regional- och kommunal nivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

Förhoppningsvis får Sjukvårdspartiet majoritet i regionfullmäktige.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vi har inga uttalade meningar om andra partier.

Svar i valkompassen

:

Sjukvårdspartiet Gällivare

Personal ska tillåtas driva kommunala skolor mer självständigt

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska fortsätta med P-skivor på kommunala parkeringar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar i min kommun

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ta emot färre flyktingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
OBS
Sjukvårdspartiet Gällivare har hoppat över denna fråga