Val 2022 Valkompass
SJVB

Sjukvårdspartiet Bollnäs Bollnäs

Varför ska väljarna rösta på er?

för en bättre Äldreomsorg och boendeplatser. För att få bort drogproblematiken bland ungdomar. fler jobb i kommunen gratis mensskydd på kommuns skolor Flytta estetiska programmet tillbaka till heden

Våra viktigaste lokala förslag

bättre Äldreomsorg och bättre barn och familjepolitik med utbildning och trygghe

Genom de svåra rekryteringsproblemen inom vården måste man bygga en ny personalpolitik där man bygger en ny bättre personalpolitik. De äldre måste få en mer värdefull dag . Fler barn måste få hjälp att nå studieresultaten . Tryggheten i samhället måste byggas med mer deltagande av befolkningen. Droganvändningen måste minskas och intregrationsproblemen måste bli bättre för då ökar tryggheten.

mer resurser till vården

Den stora utmaningen med att få tag på personal och få till utmaningarna med rekryteringarna så måste man få en bra tydlig styrning där personalens problem verkligen får en lösning. Äldreomsorgen i kommunerna är viktig och behöver mer resurser

mer stöd till föreningslivet

Föreningarnas utveckling är viktig då det gäller deltagande av olika engagerade individer. Kommunens måste ge mer stöd till föreningslivet för det är så många föreingar och deras engagemang ör så viktigt för att motverka brottslighet och generellt få ett mer engagerat samhälle. Tex kan man nu se en markant ökning av ungdomar som vill åka epa det motorintresset bör vi ge mer stöd till tex oljud

Övrigt

Finns det någon politisk fråga där ert parti lokalt har en annan uppfattning än vad partiet har på riksnivå?

Sjukvårdspartiet finns inte på riksnivå.

Hur vill ert parti att det politiska styret ska se ut efter valet 2022?

En ny enad samling av partier där socialdemokraterna står utanför.

Finns det något parti som ert parti INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Miljöpartiet

Svar i valkompassen

:

Sjukvårdspartiet Bollnäs Bollnäs

Fler övervakningskameror ska sättas upp i kommunen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Tryggare samhälle

Kommunen ska säga ja till mer vindkraft

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Kommunen har redan tagit sitt ansvar

Kommunen ska ställa krav på närodlat i sina upphandlingar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Närodlat har både för o nackdelar blir oftare dyrare

Det ska vara obligatoriskt med minst två köttfria skoldagar i veckan

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Nä absolut inte barnen ska kunna välja själva utan att känna klimatstressen

Kommunala bolag som konkurrerar med privat näringsliv ska avvecklas

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag
OBS
Sjukvårdspartiet Bollnäs Bollnäs har hoppat över denna fråga

Sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön ska införas inom äldreomsorgen

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Finansieras med ta bort kommunlimnoligerna och minskad administration centralt

Alla nyanställda inom hemtjänst och äldreomsorg ska klara språktest i svenska

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Viktigt att man förstår varandra man måste kunna svenska språket

Även friskolor ska vara skyldiga att ta emot nyanlända elever

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska finansiera fler billiga hyreslägenheter

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Ungdomar måste kunna flytta hemifrån viktigt för skälvkänslan

Privata företag ska tillåtas driva äldreboenden och hemtjänst

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Kommunen ska ansvara för en stor tillgång till publika laddstolpar för elbilar

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. Mycket dåligt förslag
 2. Ganska dåligt förslag
 3. Ganska bra förslag
 4. Mycket bra förslag

Så svarar SJVB: Tydligt nej kommunen ska ge utbildning barnomsorg och äldreomsorg. Vi ska inte bygga bensinstationer heller . Det är näringslivets fråga

Hur mycket av skolan ska drivas av privata företag i min kommun?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket pengar ska min kommun lägga på kultur?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Hur mycket ska medborgarna i min kommun betala i kommunalskatt?

OBS
Du har hoppat över denna fråga
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Vilka av följande förslag ska min kommun prioritera?

OBS
Du har hoppat över denna fråga

Sjukvårdspartiet Bollnäs Bollnäss val:

 • Höja lönerna för personal i kommunal äldreomsorg
 • Köpa mer läroböcker till kommunala skolor
 • Lägga mer resurser på elevhälsan i kommunens skolor